Til hovedinnhold

Avdeling Transportforskning

Avdeling Transportforskning

Forskningssjef

Vi leverer kunnskap og løsninger om dagens og framtidas transportsystemer. Vår forskning er basert på tverrfaglighet og samhandling, ut fra en visjon om at all transport skal gjennomføres sikkert, effektivt, miljø- og klimavennlig. Forskningen har et teknologisk utgangspunkt, og utnyttelse av mulighetene som ny teknologi gir er viktig i mye av vår forskning.

Klode med natur og infrastruktur
SINTEF forstår og utvikler framtidas transportsystem. Bildekilde: Shutterstock

SINTEF forstår og utvikler framtidas transportsystem

  • Våre strategiske forskningsområder er teknologi, atferd og verktøy-/metodeutvikling.
  • Våre ansatte har bred og tverrfaglig kompetanse: ingeniørkompetanse med veg- og trafikkfag, IKT, fysikk, statsvitenskap, psykologi, økonomi, logistikk. Flere av våre forskere har doktorgrad.
  • Vi har kunder både fra næringsliv og offentlig sektor, og samarbeider med NTNU og andre FoU-institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

 Aktuelt


 "Konsekvenser for bruk av adaptiv cruisekontroll i Norge" har nå fått prosjektside. 


"Metode for vurdering av effekter av Vegtilsynets virksomhet" har nå fått prosjektside. Se den her


Gjenerverv av førerett i prøveperioden har nå fått prosjektside. Se den her


 SAMT-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her


DYNAMO-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her


SMiO-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her

Fagområder

Publikasjoner

kompetanse

Kontaktinformasjon

Postadresse
SINTEF Teknologi og samfunn
Avdeling Transportforskning
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Fakturaadresse
Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net

Besøksadresse
SINTEF Teknologi og samfunn
Avdeling Transportforskning
S. P. Andersensvei 5, Lerkendal

Forskningssjef:  Roar Norvik
Avdelingskoordinator: Eva Hammer
Avdelingskoordinator:  Nina Merete Husby

Medarbeidere

Navn
Petter Arnesen
Tittel
Forsker
Telefon
980 83 886
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Sahar Babri
Tittel
Forsker
Telefon
942 69 688
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Dag Eiliv Bertelsen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
982 45 165
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Astrid Bjørgen

Seniorrådgiver
Navn
Astrid Bjørgen
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
911 12 603
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Lars Bodsberg

Forskningsleder
Navn
Lars Bodsberg
Tittel
Forskningsleder
Telefon
930 58 810
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Erlend Dahl

Master i datateknikk
Navn
Erlend Dahl
Tittel
Master i datateknikk
Telefon
934 25 078
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Trond Foss

Seniorrådgiver
Navn
Trond Foss
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
926 04 226
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Stein Hauge

Seniorrådgiver
Navn
Stein Hauge
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
930 18 395
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Åsa Snilstveit Hoem

Sivilingeniør
Navn
Åsa Snilstveit Hoem
Tittel
Sivilingeniør
Telefon
975 46 021
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Per Richard Hokstad
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 01 627
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Stig Ole Johnsen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
957 27 788
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Anders Kroksæter
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
930 37 597
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Tony Kråkenes
Tittel
Forsker
Telefon
401 03 515
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Lone-Eirin Lervåg

Forsker/dr.gradsstipendiat
Navn
Lone-Eirin Lervåg
Tittel
Forsker/dr.gradsstipendiat
Telefon
932 27 719
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Olav Kåre Malmin
Tittel
Rådgiver
Telefon
930 58 632
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Solveig Meland

Seniorforsker
Navn
Solveig Meland
Tittel
Seniorforsker
Telefon
932 11 017
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Dagfinn Moe

Seniorforsker
Navn
Dagfinn Moe
Tittel
Seniorforsker
Telefon
926 19 414
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Terje Moen

Seniorrådgiver
Navn
Terje Moen
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
926 19 416
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Roar Norvik

Forskningssjef
Navn
Roar Norvik
Tittel
Forskningssjef
Telefon
900 43 270
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Robert Opland
Tittel
Ingeniør
Telefon
932 99 766
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Terje Reitaas

Forskningsleder
Navn
Terje Reitaas
Tittel
Forskningsleder
Telefon
907 52 968
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Ola Martin Rennemo
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
930 27 144
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Hanne Seter
Tittel
Forsker
Telefon
950 68 230
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Jo Skjermo

Forsker
Navn
Jo Skjermo
Tittel
Forsker
Telefon
922 36 618
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Anders Straume

Seniorforsker
Navn
Anders Straume
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 58 601
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Trond Kjell Vadseth
Tittel
Ingeniør
Telefon
930 93 909
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Knut Øien

Seniorforsker
930 58 815
Navn
Knut Øien
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 58 815
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Anita Øren

Forskningsleder
Navn
Anita Øren
Tittel
Forskningsleder
Telefon
982 45 158
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn