Til hovedinnhold

Regional samskaping og innovasjon

Regional samskaping og innovasjon

Forskningsleder

Vi jobber for at FoU-basert kunnskap skal gi merverdi for lokale og regionale myndigheter og næringsaktører. Vi utvikler nye metoder og modeller for å realisere muligheter og fortrinn hos våre oppdragsgivere. Gjennom å lede og skape gode regionale innovasjonsprosesser bidrar vi til å bygge SINTEF.

Vi har en visjon om å være tett på våre kunder, og bidra til god samskaping gjennom en lyttende og forskningsmessig tilnærming.

Referanseprosjekter for Regional samskaping og innovasjon