Til hovedinnhold

Publikasjoner fra Teknologiledelse

Viser 1 - 20 av 2662 Sorter etter : 12345678134
Velg publikasjoner for referansevisning
 
Kilde: Managing Complexity: Proceedings of the 8th World Conference on Mass Customization, Personalization, and Co-Creation (MCPC 2015), Montreal, Canada, October 20th-22th, 2015. (s. 27-39). Springer.
Type: Konferanseartikkel/Bokkapittel
Nielsen Kjeld, Brunoe Thomas D., Skjelstad Lars, Thomassen Maria Kristina Kollberg
Kilde: Managing Complexity: Proceedings of the 8th World Conference on Mass Customization, Personalization, and Co-Creation (MCPC 2015), Montreal, Canada, October 20th-22th, 2015. (s. 127-137). Springer.
Type: Konferanseartikkel/Bokkapittel
sara Hajikazemi, Langlo Jan Alexander, Andersen Bjørn Sørskot
Kilde: International Journal of Productivity and Performance Management .
Type: Tidsskriftsartikkel
Skarholt Kari, Lamvik Gunnar Martin, Antonsen Stian, Røyrvik Jens Olgard Dalseth, Jonassen Jan Roald
Kilde: Risk, Reliability and Safety : Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press.
Type: Konferanseartikkel/Bokkapittel
Bye Rolf Johan, Lamvik Gunnar Martin
Kilde: Risk, Reliability and Safety : Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). (s. 1860-1867). CRC Press.
Type: Konferanseartikkel/Bokkapittel
Kilde: NRK Trøndelag P1, 01. feb
Type: Medieinnslag
Kilde: Arbeidets rett, 08. feb
Type: Medieinnslag
Nesvold Nils Kåre, Lømo-Hansen Tor, Bakås Ottar
Kilde: www.nearadio.no, 01. feb
Type: Medieinnslag
Kilde: www.rorosnytt.no, 02. feb
Type: Medieinnslag
Stene Trine Marie, Bjørn Andersen, Ola Lædre
Kilde: (SINTEF rapport)
Type: Rapport
Kilde: (SINTEF rapport)
Type: Rapport
Kilde: Gemini.no, 23. mar
Type: Medieinnslag
Kilde: Forelesning NTNU 4. årskurs Inst for Industriell Økonomi og Teknologiledelse, jan 29 - jan 29
Type: Presentasjon
Kilde: Innovasjon i smidige prosjekter og organisasjoner, mar 15 - mar 15
Type: Presentasjon
Sjøbakk Børge, Landmark Andreas D., Hübert Hans Petter
Kilde: IT4Fashion 2016: Business models and ICT technologies for the fashion Supply Chain, apr 22 - jan 01
Type: Presentasjon
Kilde: TELL Networking. DIGS, 02. jun
Type: Presentasjon
Landmark Andreas D., Sjøbakk Børge, Vevle Geir, Hübert Hans Petter
Kilde: Colloquium on European Research in Retailing, jun 02 - jun 04
Type: Presentasjon
Kilde:
Type: Rapport
Kilde: Forskning.no, 29. jan
Type: Medieinnslag
Kilde: Rørosnytt.no, 02. feb
Type: Medieinnslag
12345678134