Til hovedinnhold

Teknologiledelse samler stolte forskningstradisjoner

Teknologiledelse samler stolte forskningstradisjoner

Spesialrådgiver

Fra industrireisingen etter krigen, gjennom utviklingen av den norske samarbeidsmodellen til møtet med digitaliseringen av samfunnet

Gateadressen til avdeling Teknologiledelse er S.P. Andersens vei. Hvem var S. P. Andersen? Som professor i maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner ved NTH fra 1947 sto S.P. Andersen sentralt i industrireisingen etter krigen. Han sto sentralt i å bygge opp NTH til å bli en leverandør av de mange ingeniører og ledere Norge trengt etter krigen. Han tok initiativet til å stifte SINTEF, og markerte seg tungt som rektor ved NTH i ti-årsperioden 1954 til 1963.

Verkstedteknisk laboratoruim, avdeling 17 ved SINTEF, ble en helt sentral samarbeidspartner for norsk verkstedindustri: NTH-professorene skulle undervise og utdanne ingeniørene, SINTEF skulle anvende kunnskapen i tett dialog og samarbeid med industrien. "S.P." som han ble kalt, er personifiseringen av "Industri 2.0"-revolusjonen i Norge!

Som rektor så S.P. Andersen at ingeniørstudentene måtte få innsikt i og kunnskap om mer enn tekniske beregninger, det var industribedriftenes framtidige ledere som ble utdannet. Sammen med samtidens markante industrileder Harald Throne Holst, eier av Freia sjokoladefabrikk i Oslo, LO sin og kommende leder og minst like markante, Tor Aspengren, ba S. P. Andersen Freias personalsjef Einar Thorsrud om å etablere et forskningsmiljø som skulle kombinere ingeniørvitenskapens og sosialvitenskapens forskningstradisjon: Institutt for industriell miljøforskning, IFIM, ble etablert. Dette instituttet ble internasjonalt kjent og ledende innenfor utvikling av nye organsisasjonsmodeller. "De norske samarbeidsforsøkene", det tette samspillet mellom partene i arbeidslivet og forskningsmiljøene, dannet grunnlaget for utviklingen av den norske samarbeidsmodellen: Det sentrale konkurransefortrinnet som norsk industri har den dag i dag. Forskningsmessig representerte IFIM introduksjonen av sosioteknisk systemteori til Norge, et perspektiv som forener teknologiske, psykologiske, organisatoriske og samfunnsgeografiske (stedets) rolle og betydning for konkurransekraft og bærekraftig utvikling. Einar Thorsrud er personifiseringen av "Industri 3.0"-revolusjonen i Norge!

Dagens Teknologiledelse har historiske røtter tilbake til syv, i sin tid store og markante avdelinger i SINTEF-historien. Vi har i de siste tyve årene stått i kontinuerlige endrings- og utviklingsprosesser styrt av bevisste valg og markedets behov: Vi har faglig tilpasset oss arbeids- og næringslivets behov for relevant kunnskap i de kontinuerlige endringsprosessene alle står i.

Dagens prosjektportefølje og dyktige fagstab ved Teknologiledelse gjør oss til en relevant og spennende samarbeidspartner for de mest nytenkende og krevende oppdragsgiverne, som ønsker å møte den pågående digitaliseringen av arbeidslivet og "Industri 4.0"-revolusjonen offensivt!