Til hovedinnhold

Det digitale skiftet – Industri 4.0

Det digitale skiftet – Industri 4.0

Spesialrådgiver

Arbeidslivet digitaliseres – og det skjer raskt

De fleste industriland har utviklet en egen industristrategi for offensivt å kunne møte denne teknologiske utviklingen. Tyskland, som Europas ledende industrinasjon, kaller det pågående skiftet Industri 4.0.

Den norske regjeringen arbeider fortsatt med en lenge savnet Industrimelding. SINTEF ønsker å bidra med vår kunnskap, slik at vi sammen kan realisere den nye, nasjonale industristrategien.

EU har gjennom tidenes største forskningssatsing, Horizon 2020, utfordret Europas forskningsmiljøer til å bidra i det digitale skiftet. Teknologiledelse deltar i og leder flere store Horizon 2020-prosjekter, og har ambisjoner om å etablere flere prosjekter i årene som kommer.

Den tyske Industri 4.0-strategien peker på tre sentrale drivere for det digitale skiftet:

Den første er økt mulighet til å integrere de ulike leddene i verdikjedene tettere sammen, vertikalt og horisontalt.Den andre er digitalisering og sammenkopling av produkter og tjenester (Internet of Things/Services).Den tredje er nye, ofte disruptive forretningsmodeller, som tilbyr kundene nye og skreddersydde løsninger.

Alt dette muliggjøres gjennom en kompleks sammenkopling av fysiske maskiner, nettverkssensorer, programvare, «Big data» og internett.

Dette handler om nye globale standarder for industriproduksjon. Denne sammensmeltingen av industri, IKT og logistikk vil kunne føre til store endringer – både i forretningsmodeller, produksjonsstrategier, produksjonsprosesser, kompetansebehov og samarbeidsformer hvor levering av nye løsninger vil overta for de tradisjonelle.

De fire "industrielle revolusjonene" blir ofte framstilt slik:

Viktige pågående prosjekter ved Teknologiledelse som bidrar inn i det digitale skiftet:

  • ProaSence (EU 7FP)
  • Zero Defect (NAP) (Innovasjonsprosjekt)
  • HPWS (Innovasjonsprosjekt)
  • Social partners development (Innovasjonsprosjekt)
  • SKILLS (BIA)
  • HUMAN (EU Horisont 2020)
  • ALTT (Innovasjonsprosjekt)
  • Top management learning (Innovasjonsprosjekt)