Til hovedinnhold

Arbeidsforskning

Arbeidsforskning

Vårt arbeidsliv har som utfordring å være fremtidsrettet, innovativt, effektivt og kunne møte utfordringene fra internasjonal konkurranse. Som forskningsmiljø vil vi bidra til dette gjennom forskning og utvikling som ivaretar både arbeidstakere og virksomheter sine behov for bærekraftig utvikling, verdiskaping, mangfold og attraktivitet.

Arbeidsforskning

Nyere prosjekter og publikasjoner

Robust organisering – Verktøybok for kunnskapsbedrifter
Om utvikling av gode prestasjonskulturer i kunnskapsbedrifter

Med jobb i sikte – Eksempler på god tilretteleggelse for blinde og synshemmede i arbeidslivet
Om samspillet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og støtteapparat

HPWS.no
High performance work systems

Skoleutvikling gjennom medarbeiderdrevet innovasjon
Et aksjonsforskningsbasert prosjekt for utvikling av skoleledelse og partssamarbeid i skolen; modell for lærende Trønder-skoler

Tomorrow's on-board learning system
Bridging the gap between formal training and on-board work practice – integrating world class ICT learning systems