Til hovedinnhold

Applied process intelligence

Applied process intelligence

Forskningsgruppa hjelper våre samarbeidspartnere med smart anvendelse av IKT og digital teknologi for å øke kvalitet og produktivitet og mestre det digitale skiftet.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
  • Vi skaper, setter sammen og anvender nye teknologier for fremtidens arbeidere i tett samarbeid med ledende europeisk og norsk industri og næringsliv. Bak ligger troen på at konkurransekraft vil kreve digitale verktøy som øker arbeideres kapasitet og ferdigheter samt gir dem kapabiliteter som gjør det mulig å jobbe smartere. Fremtidens konkurransekraft ligger i evnen til å utnytte potensialet i teknologien og det teknologiske systemet. Bedrifters evne til å utnytte ny teknologi, står og faller med arbeidernes evne til å forstå hele bedriften og til å snakke med både mennesker og maskiner.
  • Vi håndterer, analyserer og visualiserer så godt som alle typer data i store (Big Data) og mer moderate mengder. Analysene våre gir ny innsikt og nyttiggjøres gjerne for å utvikle nye tjenester og/eller forbedre kvalitet og produktivitet og redusere kostnader. Vi utvikler også verktøy for databasert beslutningsstøtte. Slike verktøy kan fortløpende gi ny innsikt, hjelp til problemløsning og økt situasjonsbevissthet. De kan også være utløsende i å gjøre organisasjonslæring effektivt og gjennomførbart i en travel hverdag. Dette fordi databasert beslutningsstøtte kan gjøre det overkommelig med fortløpende evaluering og faktabasert oppfølging av drift og gjennomførte tiltak.
  • Vi designer, utvikler og evaluerer løsninger for teknologistøttet læring. Våre løsninger baseres på den internasjonale kunnskapsfronten og designes for effektiv læring og atferdsendring som en integrert del av arbeidshverdagen. Vi er partnere i Gemini-senteret TELL (Technology Enhanced Lifelong Learning), og opptatt av hvordan teknologi kan hjelpe virksomheter med å akselerere læring.

Forskningsgruppa har lang erfaring med EU-prosjekter (ca. 30 % av vår portefølje over tid) så vel som nasjonale innovasjons- og forskningsprosjekter. Vi er et flerfaglig og brukerorientert miljø, jobber med alle bransjer, og har jobbet spesielt mye med industri, jernbane og helse. Våre kompetanseområder er:

Referanseprosjekter for Applied process intelligence

Presens: databasert beslutningsstøtte i vedlikehold

Start: 2016
Slutt: 2019

Jernbaneverket har sammen med SINTEF startet opp forskningsprosjektet Presens som skal øke Jernbaneverkets punktlighet, regularitet og oppetid. Dette skal oppnås ved å sammenstille informasjon om trafikk og tilstand i infrastrukturen i et beslutningsstøttesystem for faktabasert prioritering av vedlikehold.

Medarbeidere

Navn
Emrah Arica
Tittel
Forsker
Telefon
900 64 618
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Erik Gran

Forsker
930 58 772
Navn
Erik Gran
Tittel
Forsker
Telefon
930 58 772
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Nils Olof Emanuel Olsson
Tittel
Seniorforsker
Telefon
977 13 628
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Sobah Abbas Petersen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
928 46 595
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Hans Yngvar Torvatn
Tittel
Seniorforsker
Telefon
920 24 643
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Andreas Økland
Tittel
Forsker
Telefon
450 25 251
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn