Til hovedinnhold

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet

Forskningsleder

Samfunnssikkerhet handler om å løse store samfunnsutfordringer. Avdelingen bidrar til å skape et sikkert samfunn gjennom forskning og metodeutvikling. Samfunnssikkerhet handler om kjente og ukjente trusler som naturkatastrofer, villede handlinger, storulykker og pandemier.

Fjell, sand og hav
Foto: Anita Øren

Avdeling Sikkerhet jobber på flere områder innenfor samfunnssikkerhet, og bidrar med en tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse.

Vi arbeider blant annet med prosjekter innenfor offentlig sektor, men også for andre aktører. Vi er spesielt opptatt av nye, komplekse trussellandskap og virkemidler for å kunne være i forkant og håndtere dem på en god måte.

Stikkord for fagområdet

  • Storulykkesrisiko
  • Safety vs. security
  • Tekniske, menneskelige og organisatoriske utfordringer
  • Stresstesting
  • Kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner
  • Kompleksitet

Referanseprosjekter for Samfunnssikkerhet