Til hovedinnhold

Organisasjon og læring

Organisasjon og læring

Organisasjon og læring er et av fagområdene i avdeling Sikkerhet. Vi har solid forskningskompetanse og kunnskap om sikkerhets- og organisasjonskultur, sikkerhetsledelse og -styring, kompleksitet og forutsetninger for læring. Vi ønsker å skape endring gjennom læring og utvikling av robuste organisasjoner. Dette gjør vi gjennom tverrfaglig samarbeid.

Sikkerhet, organisasjon og læring

Vi jobber med prosjekter innenfor flere bransjer, blant annet olje- og gass, bygg- og anleggsbransjen, helsesektoren og transportsektoren.

Vår tverrfaglighet er med på å gi forskningen en bredde og et helhetsbilde, samtidig som vi har spisskompetanse på bestemte områder. Sammen bidrar dette til verdiskapning og utvikling av nye løsninger.

Stikkord for fagområdet:

  • Organisasjon og sikkerhet
  • Menneske, teknologi og organisasjon (MTO)
  • Sikkerhetsledelse
  • Granskning og læring
  • Sikkerhet og makt
  • Risikokommunikasjon
  • Læring fra vellykkede operasjoner

Referanseprosjekter for Organisasjon og læring