Til hovedinnhold

Industriell sikkerhet og pålitelighet

Industriell sikkerhet og pålitelighet

Forskningsleder

Avdeling Sikkerhet har spisskompetanse innenfor barrierer, beredskap og risikoanalyse. Disse fagfeltene representerer og kombinerer blant annet teknisk sikkerhet og menneskelige faktorer.

Helikopter, avdeling Sikkerhet

Vi utvikler metoder og verktøy, noe som er sentralt for arbeidet med sikkerhet. Avdelingen har lang erfaring med prosjekter innenfor petroleumsbransjen, og mye av vår ekspertise er knyttet til denne sektoren. Vi har imidlertid også en fagsammen-setning og breddekompetanse som dekker andre bransjer og sektorer.

Tverrfagligheten i avdelingen gir en unik mulighet til å jobbe på tvers av bransjer og utvikle nye løsninger for å skape en sikker fremtid.

Stikkord for fagområdet:

  • Barrierestyring og barriereanalyse
  • Risikostyring og risikoanalyse
  • Risiko- og sårbarhetsstudier
  • Pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer (SIS)
  • Vedlikeholdsstyring
  • Integrerte operasjoner
  • Statistisk analyse
  • Risiko- og sikkerhetsindikatorer
  • Teknologi, menneske, organisasjon

Referanseprosjekter for Industriell sikkerhet og pålitelighet