Til hovedinnhold

Avdeling Sikkerhet

Avdeling Sikkerhet

Markedssjef

Samfunnet stiller stadig strengere krav til sikkerhet. Dette gir spesielle utfordringer i en tid der nye organisasjonsformer og økt konkurranse betyr at virksomheter må levere mer komplekse produkter og tjenester til stadig lavere pris.

For SINTEF er det et viktig mål å bidra med kompetanse om hvordan risiko kan vurderes, overvåkes og håndteres.Vi analyserer og utvikler ny kunnskap om samspillet mellom menneske, teknologi, organisasjon og sikkerhet.

  • Vi utvikler modeller, metoder, databaser og standarder for effektiv proaktiv håndtering av sikkerhet og pålitelighet.
  • Våre ansatte har erfaring i ingeniørdisipliner, matematisk statistikk og samfunnsvitenskap.
  • Våre viktigste kunder er innenfor industri (offshore og landbasert), transport og offentlig forvaltning.

Forskningsgrupper

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

S.P. Andersens vei 5
Telefon: 73 59 03 00
E-post: ts@sintef.no

Adm. kontakt:
Solfrid Marie Sørensen
Elisabeth Holden

Forskningssjef Stian Antonsen

Forskningsleder, Industriell sikkerhet og pålitelighet Lars Bodsberg

Forskningsleder, Organisasjon og læring Ranveig Kviseth Tinmannsvik

Forskningsleder, Samfunnssikkerhet Anita Øren

Postadresse

SINTEF Teknologi og samfunn
Avdeling Sikkerhet
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Fakturaadresse

Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net

Medarbeidere