Til hovedinnhold

Om SINTEF Teknologi og samfunn

Om SINTEF Teknologi og samfunn

Konserndirektør

SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk industriell- og samfunnsvitenskapelig arena. Vi har som strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de nasjonale teknologiprosjektene. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar vi til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd, verdige arbeidsforhold, et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, sikre samfunn, samferdsel og klima og miljø.

Avdelinger

Medarbeidere, ledelse og råd

Publikasjoner

Publikasjon

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1512729

Denne rapporten omhandler status og fremtidige muligheter for de marine næringene i Nord-Norge. Det blir pekt på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten. Rapporten er en av flere faglige utredningsrapporter som skal brukes som grunnlag...

Forfattere Winther Ulf Sandberg Merete Gisvold Henriksen Kristian Olafsen Trude Richardsen Roger Hognes Erik Skontorp Bull-Berg Heidi bye geir buanes arild Myhr Sindre emaus p mikkelsen eirik Sunnanå Knut Vik Lars Harald
År 2013
Type Rapport/avhandling

Post-, faktura- og besøksadresser

SINTEF Teknologi og samfunn

Postadresse
SINTEF Teknologi og samfunn
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim

Fakturaadresse
Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 MO I RANA

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnummer oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net.


E-postadresse: ts@sintef.noBesøksadresse Administrasjonen og avdelingene Arbeids- og næringsliv og Sikkerhet og mobilitet
S. P. Andersens vei 5, Lerkendal 
Telefon: 73 59 03 00 
E-post: ts@sintef.no
Kontaktperson: Tove E Waagan

Besøksadresse avd. Helse, forskningsgruppene Helsetjenesteforskning og Tjenestedesign
Klæbuveien 153, Inng. C3 
Telefon: 73 59 03 00
E-post: helse@sintef.no
Kontaktperson: Mona Kirkeby Eidem

Besøksadresse avd. Helse, forskningsgruppe Medisinsk teknologi
Olav Kyrres gate 9, 4. et., Sør
Telefon: 73 59 03 00
E-post: helse@sintef.no
Kontaktperson: Hildegunn Andersen

Adresse til SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, forskningsgruppe Velferd, i Oslo


Postadresse

SINTEF Teknologi og samfunn 
Postboks 124 Blindern
0314 Oslo

Fakturaadresse
Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515 
8608 MO I RANA

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net.

Besøksadresse avd. Helse, forskningsgruppe Velferd
Forskningsveien 1, Gaustad 
Telefon: 73 59 03 00 
Telefaks: 22 06 79 09 
E-post: helse@sintef.no 
Kontaktperson:  Tine Levin Granlund