Til hovedinnhold

Om SINTEF Teknologi og samfunn

Om SINTEF Teknologi og samfunn

Konserndirektør

SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena. Vi har som strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de nasjonale teknologiprosjektene. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar vi til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd, verdige arbeidsforhold, et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, samferdsel og klima og miljø.

Avdelinger

Ledelse og råd

Medarbeidere

Stian Antonsen

Forskningssjef
Navn
Stian Antonsen
Tittel
Forskningssjef
Telefon
997 13 739
Avdeling
Sikkerhet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Thomas Langø

Forskningssjef
Navn
Thomas Langø
Tittel
Forskningssjef
Telefon
909 62 913
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Tore Nilssen

Forskningssjef
Navn
Tore Nilssen
Tittel
Forskningssjef
Telefon
930 58 820
Avdeling
Teknologiledelse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Roar Norvik

Forskningssjef
Navn
Roar Norvik
Tittel
Forskningssjef
Telefon
900 43 270
Avdeling
Transportforskning
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Frode Rømo

Forskningssjef
Navn
Frode Rømo
Tittel
Forskningssjef
Telefon
982 91 149
Avdeling
Anvendt økonomi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Fride Lindseth

Kvalitets- og sikkerhetssjef
Navn
Fride Lindseth
Tittel
Kvalitets- og sikkerhetssjef
Telefon
930 66 003
Avdeling
TS Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Publikasjoner

Post-, faktura- og besøksadresser

SINTEF Teknologi og samfunn

Postadresse
SINTEF Teknologi og samfunn
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Fakturaadresse
Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 MO I RANA

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning.
Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net.

Besøksadresse Administrasjonen - avdelingene Anvendt økonomi - Sikkerhet - Teknologiledelse og Transportforskning:
S. P. Andersens vei 5, Lerkendal 
Telefon: 73 59 03 00 
E-post: ts@sintef.no 
Kontaktperson: Tove E Waagan

Besøksadresse avd. Helse
Klæbuveien 153
Telefon: 73 59 03 00
E-post: helse@sintef.no
Kontaktperson: Mona Kirkeby Eidem

Besøksadresse avd. Medisinsk teknologi
Olav Kyrres gate 9
Telefon: 73 59 03 00
E-post: ts@sintef.no
Kontaktperson:

SINTEF Teknologi og samfunn, Oslo

Adresse til SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse i Oslo


Postadresse

SINTEF Teknologi og samfunn 
Postboks 124 Blindern
0314 Oslo

Fakturaadresse
Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515 
8608 MO I RANA

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net.

Besøksadresse avd. Helse
Forskningsveien 1, Gaustad 
Telefon: 73 59 03 00 
Telefaks: 22 06 79 09 
E-post: ts@sintef.no 
Kontaktperson:  Tine Levin Granlund