Til hovedinnhold

Innovasjon i helsesektoren

Innovasjon i helsesektoren

Forskningsleder

Vi stimulerer til at det utvikles nye og bedre norske helseprodukt - basert på behov i helsesektoren.

Våre medarbeidere tilbyr spisskompetanse innen nyskaping i helsesektoren og har tilgang til et bredt nettverk av samarbeidspartnere.

Har du en idé til et nytt helseprodukt? Vi kan bidra med

  • idévurdering
  • hjelp til å skaffe finansiering
  • eksportbistand
  • hjelp til å knytte riktige kontakter i de ulike fasene av kommersialiseringsprosessen
  • et bredt nettverk i helsesektoren og næringsliv

En god del av vår aktivitet knytter seg til idéstimulering. Vi arrangerer møteplasser hvor brukergrupper, leverandører, forsknings- og utviklingsmiljø og virkemiddelapparatet kommer sammen for å utveksle og realisere gode ideer.

Vi har ansvaret for nyskapingsprogrammet InnoMeds virksomhet i Midt-Norge og driver også leverandørutviklings- og nettverksprogram for helsesektorbedrifter.

Om forskningsgruppen