Til hovedinnhold

Avdeling Medisinsk teknologi

Avdeling Medisinsk teknologi

Forskningssjef

Vi utvikler ny teknologi og løsninger som gir pasienter bedre diagnose og behandling, og basert på helsesektorens behov utvikler vi ny næringsvirksomhet og bedre tjenester.

Fra Fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs Hospital

Avdeling Medisinsk teknologi består av to faggrupper: Innovasjon i helsesektoren og Ultralyd og bildeveiledet behandling.

I faggruppen for Innovasjon i helsesektoren har vi flere industridesignere, forskere og innovatører med lang erfaring fra helsesektoren. Basert på behov i helsevesenet og industrien bidrar vi til å skape ny næringsvirksomhet. Vår styrke er bred kunnskap om innovasjon, behovsdrevet produktutvikling, tjenestedesign og tett kontakt med både helsesektor og næringsliv.

I faggruppen for Ultralyd og bildeveiledet behandling utvikler vi ny medisinsk teknologi som gir pasientene sikrere diagnoser og bedre behandling og klinikere bedre verktøy. Vi har blant annet utviklet et navigasjonssystem for bildeveiledet behandling, og arbeider med å utvikle nye og bedre avbildningsmetoder basert på blant annet ultralyd. Faggruppen har en sentral rolle i Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling. Vi jobber i et unikt tett samarbeid med mange klinikere, spesielt kirurger og radiologer, og samarbeider med store og små industriaktører.

Vi samarbeider tett med industri, universiteter, helsevesen og helsemyndigheter.

Forskningsgrupper

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9
Telefon: 73 59 03 00
E-post: ts@sintef.no

Kontaktperson: 

Forskningssjef Thomas Langø
Forskningsleder innovasjon Merete Rørvik
Forskningsleder ultralyd Tormod Selbekk

Postadresse

SINTEF Teknologi og samfunn
Avd. Medisinsk teknologi
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Fakturaadresse

Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net

Medarbeidere

Espen Helge Aspnes

Seniorrådgiver
Navn
Espen Helge Aspnes
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
930 59 050
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Sigrid Berg
Tittel
Forsker
Telefon
905 71 587
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Reidar Brekken

Seniorforsker
Navn
Reidar Brekken
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 59 651
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Lars Eirik Bø
Tittel
Forsker
Telefon
481 33 123
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Jon Wostryck Eiesland

Master of science
Navn
Jon Wostryck Eiesland
Tittel
Master of science
Telefon
918 63 147
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Ann Kristin Forshaug

Master i Industriell Design
Navn
Ann Kristin Forshaug
Tittel
Master i Industriell Design
Telefon
915 85 689
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Rune Hansen

Seniorforsker
Navn
Rune Hansen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
920 65 847
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Nina Vanvik Hansen

Forskningsingeniør
Navn
Nina Vanvik Hansen
Tittel
Forskningsingeniør
Telefon
452 76 105
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Thomas Langø

Forskningssjef
Navn
Thomas Langø
Tittel
Forskningssjef
Telefon
909 62 913
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Torgrim Lie
Tittel
Forsker
Telefon
980 45 540
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Frank Lindseth

Seniorforsker
Navn
Frank Lindseth
Tittel
Seniorforsker
Telefon
928 09 372
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Merete Rørvik

Forskningsleder
Navn
Merete Rørvik
Tittel
Forskningsleder
Telefon
930 08 878
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Tormod Selbekk

Forskningsleder
Navn
Tormod Selbekk
Tittel
Forskningsleder
Telefon
905 44 733
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Erik Smistad
Tittel
Forsker
Telefon
905 24 585
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Geir Arne Tangen
Tittel
Forsker
Telefon
982 45 142
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Anne Karen Aanonli

Master i Industriell Design
Navn
Anne Karen Aanonli
Tittel
Master i Industriell Design
Telefon
900 96 835
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn