Til hovedinnhold

Avdeling Medisinsk teknologi

Avdeling Medisinsk teknologi

Seniorforsker

Avdelingens kjerneområder er behovsdrevet innovasjon, tjenesteinnovasjon, ultralyd og bildeveiledet behandling.

Bronkoskopi
Bronkoskopi

Vi bidrar til nye og forbedrede løsninger i helse- og omsorgssektoren gjennom forskning og innovasjon. Prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med sykehus, helseforetak, kommuner og bedrifter, samt nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Avdeling Medisinsk teknologi er et tverrfaglig forsknings- og innovasjonsmiljø, som er lokalisert i umiddelbar nærhet til St. Olavs Hospital. Fagmiljøet har kompetanse innen tjenestedesign og innovasjonsmetodikk, medisinsk programvareutvikling, bildeprosessering, ultralydteknologi og teknologi for bildeveiledet pasientbehandling. Fagmiljøet er ledende innenfor forskning på, og utvikling av ultralyd og bildeveiledet behandling i tett samarbeid med klinikere ved St. Olavs Hospital.

Våre forsknings- og innovasjonsprosjekter bidrar til at sykehus, kommuner og helseforetak står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer, gjennom bedre tjenestetilbud og diagnostikk og behandling. Ved å være en del av SINTEF og gjennom godt samarbeid med andre fagmiljøer, har vi mulighet til å sette sammen tverrfaglige prosjektgrupper med den kompetansen som trengs for å gi et best mulig resultat. Avdeling for Medisinsk teknologi tilbyr spisskompetanse innenfor viktige behovsområder innenfor helse- og omsorgstjenestene. 

Prosjektene vi gjennomfører finansieres blant annet av Norges forskningsråd, næringsliv, regionale helseforetak, EU og Helsedirektoratet.

Forskningsgrupper

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9
Telefon: 73 59 03 00
E-post: ts@sintef.no

Kontaktperson: 

Forskningssjef Thomas Langø
Forskningsleder innovasjon Merete Rørvik
Forskningsleder ultralyd Tormod Selbekk

Postadresse

SINTEF Teknologi og samfunn
Avd. Medisinsk teknologi
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Fakturaadresse

Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net

Medarbeidere

Espen Helge Aspnes

Seniorrådgiver
Navn
Espen Helge Aspnes
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
930 59 050
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Sigrid Berg
Tittel
Forsker
Telefon
905 71 587
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Reidar Brekken

Seniorforsker
Navn
Reidar Brekken
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 59 651
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Lars Eirik Bø
Tittel
Forsker
Telefon
481 33 123
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Jon Wostryck Eiesland

Master of science
Navn
Jon Wostryck Eiesland
Tittel
Master of science
Telefon
918 63 147
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Ann Kristin Forshaug

Master i Industriell Design
Navn
Ann Kristin Forshaug
Tittel
Master i Industriell Design
Telefon
915 85 689
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Rune Hansen

Seniorforsker
Navn
Rune Hansen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
920 65 847
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Nina Vanvik Hansen

Forskningsingeniør
Navn
Nina Vanvik Hansen
Tittel
Forskningsingeniør
Telefon
452 76 105
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Thomas Langø

Seniorforsker
Navn
Thomas Langø
Tittel
Seniorforsker
Telefon
909 62 913
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Torgrim Lie
Tittel
Forsker
Telefon
980 45 540
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Merete Rørvik

Senior forretningsutvikler
Navn
Merete Rørvik
Tittel
Senior forretningsutvikler
Telefon
930 08 878
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Tormod Selbekk

Forskningsleder
Navn
Tormod Selbekk
Tittel
Forskningsleder
Telefon
905 44 733
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Erik Smistad
Tittel
Forsker
Telefon
905 24 585
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Geir Arne Tangen
Tittel
Forsker
Telefon
982 45 142
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Anne Karen Aanonli

Master i Industriell Design
Navn
Anne Karen Aanonli
Tittel
Master i Industriell Design
Telefon
900 96 835
Avdeling
Medisinsk teknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn