Til hovedinnhold

Avdeling Medisinsk teknologi

Avdeling Medisinsk teknologi

Seniorforsker

Avdelingens kjerneområder er behovsdrevet innovasjon, tjenesteinnovasjon, ultralyd og bildeveiledet behandling.

Bronkoskopi
Bronkoskopi

Vi bidrar til nye og forbedrede løsninger i helse- og omsorgssektoren gjennom forskning og innovasjon. Prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med sykehus, helseforetak, kommuner og bedrifter, samt nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Avdeling Medisinsk teknologi er et tverrfaglig forsknings- og innovasjonsmiljø, som er lokalisert i umiddelbar nærhet til St. Olavs Hospital. Fagmiljøet har kompetanse innen tjenestedesign og innovasjonsmetodikk, medisinsk programvareutvikling, bildeprosessering, ultralydteknologi og teknologi for bildeveiledet pasientbehandling. Fagmiljøet er ledende innenfor forskning på, og utvikling av ultralyd og bildeveiledet behandling i tett samarbeid med klinikere ved St. Olavs Hospital.

Våre forsknings- og innovasjonsprosjekter bidrar til at sykehus, kommuner og helseforetak står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer, gjennom bedre tjenestetilbud og diagnostikk og behandling. Ved å være en del av SINTEF og gjennom godt samarbeid med andre fagmiljøer, har vi mulighet til å sette sammen tverrfaglige prosjektgrupper med den kompetansen som trengs for å gi et best mulig resultat. Avdeling for Medisinsk teknologi tilbyr spisskompetanse innenfor viktige behovsområder innenfor helse- og omsorgstjenestene. 

Prosjektene vi gjennomfører finansieres blant annet av Norges forskningsråd, næringsliv, regionale helseforetak, EU og Helsedirektoratet.

Forskningsgrupper

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9
Telefon: 73 59 03 00
E-post: ts@sintef.no

Kontaktperson: 

Forskningssjef Thomas Langø
Forskningsleder innovasjon Merete Rørvik
Forskningsleder ultralyd Tormod Selbekk

Postadresse

SINTEF Teknologi og samfunn
Avd. Medisinsk teknologi
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Fakturaadresse

Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net

Medarbeidere