Til hovedinnhold

Helsetjenesteforskning

Helsetjenesteforskning

Forskningsleder

Vi forsker for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Vi studerer også hvordan finansiering, organisering, sosiale faktorer og atferd påvirker tilgjengelighet, effektivitet, kvalitet og kostnader i helsevesenet – og i siste instans folks egen helse og trivsel.

Helsetjenesteforskning

Helsetjenesteforskning utgjør et tverrfaglig miljø av forskere med bakgrunn fra fagene psykologi, samfunnsøkonomi, helseøkonomi, statsvitenskap og sosiologi.

Sentrale tema i vår forskning

  • finansiering, organisering og ressursbruk
  • tilgjengelighet til helsetjenester
  • kontinuitet og sammenheng i tjenestetilbudet
  • sosial og økonomisk ulikhet
  • geografisk ulikhet
  • brukernes erfaringer og perspektiver

Om forskningsgruppen