Til hovedinnhold

Global helse og velferd

Global helse og velferd

Sjefforsker

Vi bidrar med forskning til å møte helseutfordringer knyttet til økonomiske, sosiale og politiske vilkår for folks helse i en globalisert verden.

Studier på levekår i Namibia
Studier på levekår i Namibia. Foto: SINTEF

Global helse og velferd har to satsingsområder:

Global helse omfatter forskning i lav-inntektsland om

  • helse og sosial ulikhet
  • levekår for funksjonshemmede
  • tilgjengelighet til og kvalitet på helsetjenester for sårbare grupper
  • lokalsamfunnsbasert rehabilitering (CBR), og tilgang på tekniske hjelpemidler

Velferdsteknologi i Norge omfatter

  • livskvalitet og selvstendig liv for eldre, kronikere og mennesker med funksjonsnedsettelser: teknologiske løsninger, organisasjonsmessige endringer og metodeutvikling
  • rehabiliteringstjenester og lokalsamfunnsbaserte løsninger
  • tilgjengelighet og universell design

En tredje komponent er kombinasjon av velferdsteknologi og global helse, først og fremst FoU om bruk av mobilteknologi for å forbedre og utvikle helsetjenester i fattige områder.

Om forskningsgruppen