Til hovedinnhold

Design

Design

Forskningsleder

Faggruppe Design bidrar til å løse utfordringer innenfor helse- og velferdssektoren, samt innen petroleums- og maritim virksomhet. Med en forsknings-basert og brukersentrert tilnærming utvikler vi løsninger for fremtiden.

Designprinsipper
Designprinsipper. Ill.: SINTEF Helse

Våre hovedarbeidsområder

  • Produktdesign
  • Tjenestedesign 
  • Interaksjonsdesign 
  • Metodeutvikling

Vi bidrar til å løse utfordringer innenfor helse- og velferdssektoren, samt innen petroleums- og maritim virksomhet. Med en forskningsbasert og brukersentrert tilnærming utvikler vi løsninger for fremtiden.

Om forskningsgruppen