Til hovedinnhold

Arbeidsfysiologi

Arbeidsfysiologi

Seniorforsker

Vi studerer hvordan kroppen fungerer under arbeid og hvile og ved eksponering mot omgivelsene (varme, kulde, vind, nedbør). Denne kunnskapen brukes for å bedre helse og sikkerhet for personer under arbeid, i fritid og i hjemmet.

Fysiologiske målinger
Fysiologiske målinger

Antall og andel eldre mennesker i befolkningen vil øke betydelig i årene som kommer, og det det er behov for mer kunnskap om effekten av tiltak som inkluderer både fysisk aktivitet og velferdsteknologi for personer med redusert funksjonsnivå (kols, demens, funksjonshemmede).

Aktivitetene i Nordområdene øker, og det er behov for mer kunnskap om arbeid og helse og smarte beskyttende løsninger for personer som arbeider under ekstreme klimaforhold.

Gruppe for Arbeidsfysiologi studerer hvordan kroppen fungerer under arbeid og hvile og ved eksponering mot omgivelsene (varme, kulde, vind, nedbør). Denne kunnskapen brukes for å bedre helse og sikkerhet for personer under arbeid, i fritid og i hjemmet.

Vår kompetanse og prioriterte forskningsområder

  • helse, risiko og yteevne knyttet til fysisk arbeidsmiljø, spesielt i Nordområdene
  • bekledning og personlig verneutstyr for ekstreme arbeidsmiljø
  • fysisk aktivitet og forebyggende helseforskning
  • evaluering og validering av fysiologiske sensorer for velferdsteknologiske løsninger (hjertefrekvens, temperatur, blodtrykk)

Om forskningsgruppen

Arbeidsfysiologisk laboratorium