Til hovedinnhold

Avdeling Helse

Avdeling Helse

Avdeling Helse jobber med forskning og utvikling som bidrar til å løse samfunns-utfordringer knyttet til områdene helse, omsorg, velferd og arbeidsliv.

Avdeling Helse

Vårt samfunnsoppdrag

Avdeling Helse utvikler ny kunnskap og nye løsninger for å løse samfunnsutfordringer gjennom forskning innen helse, omsorg, velferd og arbeidsliv.

  • Vi bidrar til helhetlige og effektive helse- og omsorgstjenester og en bærekraftig velferdsstat.
  • Vi bidrar til verdiskaping og utvikler tjenester og løsninger som ivaretar brukernes behov.
  • Vi gjennomfører prosjekter i tverrfaglig samarbeid der vi integrerer forskning og innovasjon

Prioriterte forskningstema

  • Effektiv organisering og ressursbruk i helse- og omsorgstjenestene
  • Tilgjengelighet til helsetjenester, likeverdige helsetjenester og sammenheng i tjenestetilbudet
  • Teknologi og nye løsninger for samfunn og næringsliv
  • Helse, yteevne og sikkerhet knyttet til fysisk arbeidsmiljø
  • Deltagelse i arbeidslivet; arbeidsmarked, psykisk helse og unge utenfor skole og arbeid
  • Forebyggende og helsefremmende forskning og rehabilitering

Forskningsgrupper

Våre tweets

Publikasjoner

Satsinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

SINTEF Teknologi og samfunn
Avd. Helse
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Besøksadresse

Klæbuveien 153
Telefon: 73 59 03 00
E-post: helse@sintef.no

Kontaktperson:  Hanne Turid Kvam

Fakturaadresse

Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net

Medarbeidere

Gloria Azalde

Master of science
Navn
Gloria Azalde
Tittel
Master of science
Telefon
977 01 026
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Sigrid Berg
Tittel
Forsker
Telefon
905 71 587
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Reidar Brekken

Seniorforsker
Navn
Reidar Brekken
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 59 651
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Silje Bøthun
Tittel
Forsker
Telefon
480 33 462
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Øystein Dale

Seniorforsker
Navn
Øystein Dale
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 08 874
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Anita Das

Forsker
975 99 434
Navn
Anita Das
Tittel
Forsker
Telefon
975 99 434
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Lisbet Grut

Seniorforsker
Navn
Lisbet Grut
Tittel
Seniorforsker
Telefon
993 68 151
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Nina Vanvik Hansen

Forskningsingeniør
Navn
Nina Vanvik Hansen
Tittel
Forskningsingeniør
Telefon
452 76 105
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Rune Hansen

Seniorforsker
Navn
Rune Hansen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
920 65 847
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Jorid Kalseth

Seniorforsker
Navn
Jorid Kalseth
Tittel
Seniorforsker
Telefon
928 85 080
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Thomas Langø

Seniorforsker
Navn
Thomas Langø
Tittel
Seniorforsker
Telefon
909 62 913
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Eva Lassemo
Tittel
Forsker
Telefon
948 44 360
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Torgrim Lie
Tittel
Forsker
Telefon
980 45 540
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Line Melby

Seniorforsker
Navn
Line Melby
Tittel
Seniorforsker
Telefon
402 24 525
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Siri Mordal
Tittel
Forsker
Telefon
928 70 710
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Solveig Osborg Ose

Seniorforsker
Navn
Solveig Osborg Ose
Tittel
Seniorforsker
Telefon
907 28 684
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Jarl Kåre Reitan

Forskningsleder
Navn
Jarl Kåre Reitan
Tittel
Forskningsleder
Telefon
922 24 653
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Julie Renberg

Dr.gradsstipendiat
Navn
Julie Renberg
Tittel
Dr.gradsstipendiat
Telefon
911 54 489
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Tarald Rohde

Seniorrådgiver
Navn
Tarald Rohde
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
950 51 745
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Merete Rørvik

Senior forretningsutvikler
Navn
Merete Rørvik
Tittel
Senior forretningsutvikler
Telefon
930 08 878
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Tormod Selbekk

Forskningsleder
Navn
Tormod Selbekk
Tittel
Forskningsleder
Telefon
905 44 733
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Erik Smistad
Tittel
Forsker
Telefon
905 24 585
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Tone Øderud

Seniorforsker
Navn
Tone Øderud
Tittel
Seniorforsker
Telefon
951 54 120
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Marian Ådnanes

Forskningsleder
Navn
Marian Ådnanes
Tittel
Forskningsleder
Telefon
915 79 269
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Anne Karen Aanonli

Master i Industriell Design
Navn
Anne Karen Aanonli
Tittel
Master i Industriell Design
Telefon
900 96 835
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn