Til hovedinnhold

Avdeling Helse

Avdeling Helse

Forskningsdirektør

Avdeling Helse jobber med forskning og utvikling som bidrar til å løse samfunns-utfordringer knyttet til områdene helse, omsorg, velferd og arbeidsliv.

Avdeling Helse

Vårt samfunnsoppdrag

Avdeling Helse utvikler ny kunnskap og nye løsninger for å løse samfunnsutfordringer gjennom forskning innen helse, omsorg, velferd og arbeidsliv.

  • Vi bidrar til helhetlige og effektive helse- og omsorgstjenester og en bærekraftig velferdsstat.
  • Vi bidrar til verdiskaping og utvikler tjenester og løsninger som ivaretar brukernes behov.
  • Vi gjennomfører prosjekter i tverrfaglig samarbeid der vi integrerer forskning og innovasjon

Prioriterte forskningstema

  • Effektiv organisering og ressursbruk i helse- og omsorgstjenestene
  • Tilgjengelighet til helsetjenester, likeverdige helsetjenester og sammenheng i tjenestetilbudet
  • Teknologi og nye løsninger for samfunn og næringsliv
  • Helse, yteevne og sikkerhet knyttet til fysisk arbeidsmiljø
  • Deltagelse i arbeidslivet; arbeidsmarked, psykisk helse og unge utenfor skole og arbeid
  • Forebyggende og helsefremmende forskning og rehabilitering

Forskningsgrupper

Våre tweets

Publikasjoner

Satsinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

SINTEF Teknologi og samfunn
Avd. Helse
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Besøksadresse

Klæbuveien 153
Telefon: 73 59 03 00
E-post: helse@sintef.no

Kontaktperson:  Hanne Turid Kvam

Fakturaadresse

Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net

Medarbeidere

Gloria Azalde

Master of science
Navn
Gloria Azalde
Tittel
Master of science
Telefon
977 01 026
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Silje Bøthun
Tittel
Forsker
Telefon
480 33 462
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Øystein Dale

Seniorforsker
Navn
Øystein Dale
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 08 874
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Anita Das

Forsker
975 99 434
Navn
Anita Das
Tittel
Forsker
Telefon
975 99 434
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Lisbet Grut

Seniorforsker
Navn
Lisbet Grut
Tittel
Seniorforsker
Telefon
993 68 151
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Jorid Kalseth

Seniorforsker
Navn
Jorid Kalseth
Tittel
Seniorforsker
Telefon
928 85 080
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Eva Lassemo
Tittel
Forsker
Telefon
948 44 360
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Line Melby

Seniorforsker
Navn
Line Melby
Tittel
Seniorforsker
Telefon
402 24 525
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Siri Mordal
Tittel
Forsker
Telefon
928 70 710
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Solveig Osborg Ose

Seniorforsker
Navn
Solveig Osborg Ose
Tittel
Seniorforsker
Telefon
907 28 684
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Jarl Kåre Reitan

Forskningsleder
Navn
Jarl Kåre Reitan
Tittel
Forskningsleder
Telefon
922 24 653
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Julie Renberg

Dr.gradsstipendiat
Navn
Julie Renberg
Tittel
Dr.gradsstipendiat
Telefon
911 54 489
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Tarald Rohde

Seniorrådgiver
Navn
Tarald Rohde
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
950 51 745
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Tone Øderud

Seniorforsker
Navn
Tone Øderud
Tittel
Seniorforsker
Telefon
951 54 120
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Marian Ådnanes

Forskningsleder
Navn
Marian Ådnanes
Tittel
Forskningsleder
Telefon
915 79 269
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn