Til hovedinnhold

Forskning, teknologi og innovasjoN

Vår forskning retter seg mot helseutfordringer i alle deler av samfunnet og alle sider av livet. Vi har en bredt sammensatt kompetanse innenfor både teknologi, helsefag, sosiologi, samfunnsvitenskap, økonomi og sikkerhet. I samarbeid med nasjonale og internasjonale oppdragsgivere og forskningsmiljøer utvikler vi ny kunnskap og løsninger som kan gi bedre helse økt livskvalitet for alle.

Konserndirektør

Ekspertise

Innovasjon i helsesektoren

Helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer, med økte behov og forventninger, høyere krav til innhold og kvalitet og knapphet på helse- og omsorgspersonell. Dette vil kreve en mer fornuftig og effektiv bruk av ressursene, nye teknologiske løsninger og høy kvalitet på tjenestene. Innovasjon vil være en viktig del av samfunnets håndtering av disse utfordringene.

Forskningsleder
930 08 878
Les mer om ekspertisen

Medisinsk programvareutvikling

SINTEF utvikler egen programvare for bruk i forskning. Ved å ha programvareutviklere som daglig jobber tett med forskere og klinikere kan teorier, algoritmer og ny teknologi raskt utvikles, integreres og prøves ut i det medisinske miljøet. Samarbeidet mellom det tekniske og det medisinske miljøet på SINTEF, NTNU og St. Olavs Hospital gjør at veien fra idé til resultat blir kort.

Les mer om ekspertisen

Medisinsk teknologi

SINTEF har utviklet mye medisinsk teknologi. Et eksempel er navigasjons-systemet CustusX, som blant annet gjør det mulig å operere sikrere ved hjelp av bildeveiledet behandling. Andre forskningsområder innenfor medisinsk teknologi er hvordan komme fram til sikrere diagnoser ved hjelp av bedre avbildningsteknikker eller mulighet for målrettet medisinering ved hjelp av målsøkende nanopartikler som kan aktiveres ved hjelp av ultralyd.

Forskningsleder
905 44 733
Les mer om ekspertisen

Nanomedisin

Nanomedisin bruker nanoteknologi innenfor medisin. Det gir muligheter for å øke tidlig deteksjon og forebygging, samt gi bedre diagnostikk, behandling og oppfølging. Vi kombinerer nanoteknologi med ultralyd teknologi for å forbedre målrettet diagnostikk og behandling ved bruk av molekylær ultralyd avbildning.

Seniorforsker
920 65 847
Les mer om ekspertisen

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en strategisk satsing i SINTEF. Med velferdsteknologi menes teknologisk assistanse der velferd leveres gjennom teknologi som brukes av og understøtter brukeren, i ulikt samspill mellom kommune eller pårørende. Velferdsteknologi er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer eller personer med funksjonsnedsettelse i ulike former og grader.

Les mer om ekspertisen

Prosjekter

Nyheter