Til hovedinnhold

Verdikjeder og optimering

Verdikjeder og optimering

Vårt mål er å gi aktører i privat og offentlig sektor gode verktøy og metoder for å ta rasjonelle beslutninger. Vi utarbeider beslutningsstøtteverktøy basert på blant annet verdikjede- og porteføljeoptimering. Disse verktøyene anvendes for investerings-, drifts- og lokaliseringsanalyser. Vi bruker et systemperspektiv når vi modellerer, og inkluderer dynamikk og usikkerhet fra disse systemene i våre modeller.

Vi utfører analyser og utvikler avanserte modeller som brukes aktivt til både operasjonell og strategisk planlegging av sentrale aktører. Vi kombinerer bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, teknisk kompetanse og operasjonsanalyse i modellering av verdikjeder og porteføljer for bedrifter og beslutningstakere. En viktig del av analysene og modellene er verdsetting av fleksibilitet og realopsjoner.

Kompetanse

  • Bedriftsøkonomi
  • Beslutningsstøtte
  • Bioøkonomi
  • Modellutvikling
  • Operasjonsanalyse
  • Sirkulær økonomi
  • Tverrfaglighet
  • Verdikjedeanalyse

Medarbeidere

Truls Flatberg

Seniorforsker
Navn
Truls Flatberg
Tittel
Seniorforsker
Telefon
957 54 931
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Stein-Erik Fleten
Tittel
Seniorforsker
Telefon
735 91 296
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Lars Hellemo
Tittel
Forsker
Telefon
926 89 198
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Michal Kaut
Tittel
Forsker
Telefon
466 81 533
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Hajnalka Dobos Vaagen
Tittel
Senior Researcher
Telefon
970 00 139
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Mats Mathisen Aarlott

Master i industriell økonomi og teknologiledelse
Navn
Mats Mathisen Aarlott
Tittel
Master i industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon
932 39 197
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn