Til hovedinnhold

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Forskningsleder

Vi har en bred tilnærming til fagområdet samfunnsøkonomi. Vi har fokus på analyse og metodeutvikling innenfor blant annet regionaløkonomi, næringsutvikling, samfunnsøkonomisk analyse, nytte-kostnadsanalyse, industriell økonomi, ring-virkningsanalyse og evaluering. Vårt mål er å gi aktører i offentlig og privat sektor et beslutningsgrunnlag som sikrer mest mulig effektiv anvendelse av samfunnets ressurser.

Vi har fokus på analyse og metodeutvikling innenfor blant annet regionaløkonomi, næringsutvikling, samfunnsøkonomisk analyse, nytte-kostnadsanalyse, ringvirkningsanalyse og evaluering. Vårt mål er å gi aktører i offentlig og privat sektor et beslutningsgrunnlag som sikrer mest mulig effektiv anvendelse av samfunnets ressurser.

Medarbeidere

Heidi Bull-Berg

Forskningsleder
Navn
Heidi Bull-Berg
Tittel
Forskningsleder
Telefon
909 61 934
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
Stiftelsen SINTEF
Navn
Sigrid Damman
Tittel
Forsker
Telefon
400 13 632
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
Stiftelsen SINTEF
Navn
Ulf Johansen
Tittel
Forsker
Telefon
907 55 717
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
Stiftelsen SINTEF
Navn
Lars Harald Vik
Tittel
Forsker
Telefon
982 91 153
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
Stiftelsen SINTEF