Til hovedinnhold

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Forskningsleder

Vi har en bred tilnærming til fagområdet samfunnsøkonomi. Vi har fokus på analyse og metodeutvikling innenfor blant annet regionaløkonomi, næringsutvikling, samfunnsøkonomisk analyse, nytte-kostnadsanalyse, industriell økonomi, ring-virkningsanalyse og evaluering. Vårt mål er å gi aktører i offentlig og privat sektor et beslutningsgrunnlag som sikrer mest mulig effektiv anvendelse av samfunnets ressurser.

Vi har fokus på analyse og metodeutvikling innenfor blant annet regionaløkonomi, næringsutvikling, samfunnsøkonomisk analyse, nytte-kostnadsanalyse, ringvirkningsanalyse og evaluering. Vårt mål er å gi aktører i offentlig og privat sektor et beslutningsgrunnlag som sikrer mest mulig effektiv anvendelse av samfunnets ressurser.

Medarbeidere

Heidi Bull-Berg

Forskningsleder
Navn
Heidi Bull-Berg
Tittel
Forskningsleder
Telefon
909 61 934
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Sigrid Damman
Tittel
Forsker
Telefon
400 13 632
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Trond Halvorsen
Tittel
Forsker
Telefon
996 25 337
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Morten Arnt Hatling
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 87 709
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Ulf Johansen
Tittel
Forsker
Telefon
907 55 717
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Arne Magne Stokka
Tittel
Seniorforsker
Telefon
982 91 151
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Lars Harald Vik
Tittel
Forsker
Telefon
982 91 153
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn