Til hovedinnhold

Operasjonsanalyse

Operasjonsanalyse

Vårt mål er å gi aktører i privat og offentlig sektor gode verktøy og metoder for å ta rasjonelle beslutninger. Vi utarbeider beslutningsstøtteverktøy basert på blant annet verdikjede- og porteføljeoptimering. Disse verktøyene anvendes for investerings-, drifts- og lokaliseringsanalyser. Vi bruker et systemperspektiv når vi modellerer, og inkluderer dynamikk og usikkerhet fra disse systemene i våre modeller.

Vi utfører analyser og utvikler avanserte modeller som brukes aktivt til både operasjonell og strategisk planlegging av sentrale aktører. Vi kombinerer bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, teknisk kompetanse og operasjonsanalyse i modellering av verdikjeder og porteføljer for bedrifter og beslutningstakere. En viktig del av analysene og modellene er verdsetting av fleksibilitet og realopsjoner.

Vi forsker også på de regionaløkonomiske og demografiske effektene av framtidens energisystemer. Dette inkluderer både ny fornybar energi og olje- og gassvirksomhet. Vi ser på både direkte virkninger og ringvirkninger av næringsaktivitet.

Kompetanse

  • Operasjonsanalyse
  • Bedriftsøkonomi
  • Samfunnsøkonomi
  • Beslutningsstøtte
  • Analyser
  • Modellutvikling
  • Tverrfaglighet

Medarbeidere

Truls Flatberg

Seniorforsker
Navn
Truls Flatberg
Tittel
Seniorforsker
Telefon
957 54 931
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Stein-Erik Fleten
Tittel
Seniorforsker
Telefon
735 91 296
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Lars Hellemo
Tittel
Forsker
Telefon
926 89 198
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Michal Kaut
Tittel
Forsker
Telefon
466 81 533
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn
Navn
Hajnalka Dobos Vaagen
Tittel
Senior Researcher
Telefon
970 00 139
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Mats Mathisen Aarlott

Master i industriell økonomi og teknologiledelse
Navn
Mats Mathisen Aarlott
Tittel
Master i industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon
932 39 197
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn