Til hovedinnhold

Takk for din påmelding og velkommen på seminaret!

Takk for din påmelding og velkommen på seminaret!

Informasjonskonsulent

Dette er en bekreftelse på at din påmelding er mottatt, ytterligere påminnelse i forkant av seminaret vil ikke sendes ut.

Har du spørsmål i forbindelse med seminaret ta kontakt med:

Anne Karin Grønland, Mobil: 930 37 459, Epost: AnneKarin.Gronland@sintef.no

SINTEF-seminarene har vært arrangert jevnlig i Oslo siden 1997. 

De avholdes i dag på Scandinavia Scene på Radisson Blu Scandinavian Hotell i Holbergsgate 30.

Seminarene arrangeres på dagtid mellom kl. 13.30 og 15.30, og består av tre foredrag á 15 minutter. Våre forskere står for ett av foredragene, mens de to andre holdes av eksterne foredragsholdere.
Den siste timen er satt av til diskusjon og paneldebatt.

På mange fagområder ligger SINTEF i tet, nasjonalt og internasjonalt, og seminarene gir en innføring i aktuelle problemstillinger i skjæringspunktet mellom forskning og politikk. I tillegg gir de mulighet til å knytte kontakter på tvers av ulike miljø.

Målgruppen vår er beslutningstakere. Deltakerne kommer fra Storting og departement, næringsliv, direktorater, Norges forskningsråd m.fl.

Fri entré

Avholdte seminarer