Til hovedinnhold

SINTEF-seminarene

SINTEF-seminarene

SINTEF-seminarene har vært arrangert jevnlig i Oslo siden 1997. 

De avholdes i dag på Scandinavia Scene på Radisson Blu Scandinavian Hotell i Holbergsgate 30.

Seminarene arrangeres på dagtid mellom kl. 13.30 og 15.30, og består av tre foredrag á 15 minutter. Våre forskere står for ett av foredragene, mens de to andre holdes av eksterne foredragsholdere.
Den siste timen er satt av til diskusjon og paneldebatt.

På mange fagområder ligger SINTEF i tet, nasjonalt og internasjonalt, og seminarene gir en innføring i aktuelle problemstillinger i skjæringspunktet mellom forskning og politikk. I tillegg gir de mulighet til å knytte kontakter på tvers av ulike miljø.

Målgruppen vår er beslutningstakere. Deltakerne kommer fra Storting og departement, næringsliv, direktorater, Norges forskningsråd m.fl.

Fri entré

Avholdte seminarer