Til hovedinnhold

Om oss

Om oss

Dette er SINTEF Raufoss Manufacturing

Vi er Norges nasjonale kompetansesenter innen vareproduksjon. Vi er en del av SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, og er lokalisert i både Raufoss, Trondheim, Ålesund, Stavanger og Kongsvinger. Vi leverer spisskompetanse innen materialteknologi, produksjonsteknologi og produkt- og produksjonsutvikling, og har ca. 90 ansatte.

Sertifiseringer

Vi skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre interessepartners krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte. SINTEF Raufoss Manufacturing er sertifisert i henhold til:

Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at vi leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet og at vi ivaretar hensynet til det ytre miljø.

Angående vårt laboratoriemiljø tilfredsstiller vi kravene til ISO 17025, og er vi akkreditert innenfor hardhetsmåling og strekkprøving i henhold til standardene det refereres til i denne oversikten på hjemmesiden til Norsk Akkreditering.

Eierstruktur

SINTEF Raufoss Manufacturing AS eies av SINTEF, industrien og SIVA, statsforetaket som tilrettelegger for utvikling av nytt næringsliv i Norge. Våre industripartnerne er Benteler Automotive, Hexagon Composites ASA, Hydro Aluminium AS, Kongsberg Automotive AS, Nammo Raufoss AS og Raufoss Technology AS.

Raufoss Industripark

  • 100 års industrihistorie
  • Startet opp på 1800-tallet som én bedrift
  • I dag 40 ulike bedrifter fordelt på 3000 dekar
  • Til sammen ca. 3000 ansatte
  • 60 000 besøkende hvert år
  • Leverer til verdens mest krevende kunder
  • Leverer til sivile og militære formål
  • Ledene på innovasjon, nytenking og forbedringsarbeid

 

Vår historie