Til hovedinnhold

Materialteknologi

I samspillet mellom legeringsvalg, valg av produksjonsprosesser og optimalisering av produktets mekaniske og fysikalske egenskaper, spiller materialteknologi en nøkkelrolle. Bevarende teknologi gjennom daglig støtteaktiviteter og ny teknologi gjennom prosjekter er vårt arbeidssett. Dette har vært og er et fundament for kontinuitet, videreutvikling og nyskapning.

Ekspertise

Metallurgi

Vi har ekspertise knyttet til metallenes egenskaper, formgivning, behandling og anvendelser. Vi jobber med alle metall, men har særlig fokus på aluminium, stål og kopperlegeringer. Vårt fokus er materialvalg og foredlingsprosesser utviklet og tilpasset for å oppnå ønskede produktegenskaper.

Seniorrådgiver
917 45 878
Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter