Til hovedinnhold

Vår visjon

Vår visjon

SINTEF Petroleum AS jobber med å forbedre kartleggingen og utvinningen av de nasjonale og internasjonale olje- og gassressursene på en lønnsom, miljøvennlig og sikker måte.

Vår visjon er Fremtidens teknologi for effektiv, sikker og miljøvennlig petroleumsvirksomhet.

  • Effektiv betyr at verdiskapingen i petroleumsvirksomheten skal skje kostnadseffektivt og med minst mulig bruk av energi og materiell

  • Sikker betyr at teknologiutviklingen ivaretar hensynet til mennesker, materiell og omgivelser

  • Miljøvennlig betyr så lav miljøbelastning som mulig