Til hovedinnhold

Satsningsområder

Satsningsområder

Et flerfaglig forskningsinstitutt som kombinerer internasjonal spisskompetanse på ulike områder

Boring og brønn

Tilgjengeliggjør resultater for operasjonelle team, bidrar til raskere, sikrere og billigere bore- og brønnoperasjoner, samtidig som hensynet til brønnenes kvalitet i et langsiktig perspektiv ivaretas.

CO2-lagring

Dyp underjordisk lagring av CO2 er den eneste utprøvde metode for å fjerne store mengder CO2 sikkert og permanent, slik at en kan redusere global oppvarming

Leteteknologi

Ved hjelp av ekspertise innen fagene geologi og geofysikk samt egenutviklet programvare, er vi i stand til å modellerer alle elementene i et leteområde.

Flerfasetransport

For å sikre trygg og økonomisk strømning av olje og gass i rør fra reservoar til salgspunkt, trenger oljeingeniørene effektive prediksjonsverktøy.

Økt utvinning

Omtrent halvparten av oljen i kjente felt på norsk sokkel er nå produsert, og det blir stadig vanskeligere å finne nye felt. Et godt alternativ er å finne måter å utvinne gjenværende kjent olje, også kalt økt oljeutvinning (EOR).