Til hovedinnhold

Vår historie

Vår historie

Da IKU flyttet til Trondheim i 1975 fikk instituttet leie kontorer i Universitetsbygget på Lade, straks utenfor Trondheim sentrum. Her skulle vi bli i kort tid til vi fikk oss eget bygg. Vi ble her til vi flyttet til Lerkendal i 1989. Foto: SINTEF

1969
Norges Teknisk Naturvitenskaplige Forskningsråd - NTNF etablerte NTNF's Kontinentalsokkelkontor - NTNFK i Oslo. Norske myndigheter anså det viktig å utvikle et nasjonalt kompetansesenter for kontinentalsokkelteknologi.

1975
NTNFK flyttet fra Oslo til Trondheim og ble en uavhengig enhet: Institutt for Kontinentalsokkelundersøkelser - IKU (Continental Shelf Institute).

1982
I 1978 opprettet SINTEF "Avdeling 28" med ansvar for petroleumsteknologi – fram til da var petroleumsvirksomheten lagt til Teknisk Kjemi. I 1982 ble Avd. 28 til PETEK – Petroleumsteknisk forskningsinstitutt – som overtok IKU's reservoaravdeling.

1985
IKU og PETEK ble fusjonert og organisert som et forskningsaksjeselskap i SINTEF-gruppen. IKU – Institutt for Kontinentalsokkelundersøkelser og Petroleumsteknologi A.S.

1987
IKU flytter fra Lade og inn i nytt bygg (PTS 2) på Lerkendal 1. november 1989.

1999
IKU endret navn til SINTEF Petroleumsforskning AS (SINTEF Petroleum Research).

2004
Etablering av kontorer i Bergen, Stavanger og Houston (USA) for å kunne operere nærmere nasjonale og internasjonale markeder.

2012
Instituttet avvikler kontoret i Houston.

2013
Instituttet avvikler sitt kontor i Stavanger. Beslutningen er en del av en omstilling i SINTEF Petroleumsforskning.

2014
SINTEF Petroleumsforskning AS (SINTEF Petroleum Research) endret navn til SINTEF Petroleum AS (SINTEF Petroleum Research).