Til hovedinnhold

Avdeling Boring og brønn

Avdeling Boring og brønn

Forskningssjef

Avdelingen har fokus på forskning, utvikling og avanserte tekniske tjenester innen boring, komplettering og brønnintervensjon.

Borehullsstabilitet og partikkelproduksjon

Borehullsstabilitet og partikkelproduksjon er viktig å kunne predikere, slik at man da kan bore, kompletere og produsere en brønn mest effektivt. Bergmekanikkfaget hjelper en til å minimisere uproduktiv tid mens boring foregår, ved å velge en sikker slamvekt. I tillegg, hjelper den kunnskapen å velge optimal brønnsti og kompletering for å unngå eller kunne håndtere partikkelproduksjon i løpet av brønnens levetid.

Sjefforsker
928 15 142
Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Medarbeidere

Avdeling Boring og brønn har kontorer både i Trondheim og Bergen.

Se alle medarbeidere