Til hovedinnhold

Medarbeidere i Petroleum AS

Navn Tittel Avdeling Telefon
Aghito, Shankar Manuel Aghito, Shankar Manuel Forsker Boring og brønn 465 46 684
Akervoll, Idar Ragnvald Akervoll, Idar Ragnvald Seniorforsker Lete- og reservoarteknologi 480 52 917
Bakheim, Sigurd Senioringeniør Formasjonsfysikk 916 39 566
Bakk, Audun Bakk, Audun Senior prosjektleder Formasjonsfysikk 473 18 656
Barrio Hernandez, Maria Senior forretningsutvikler Formasjonsfysikk 995 34 665
Bauer, Andreas Kurt Marcel Forskningsleder Formasjonsfysikk 930 00 192
Berg-Hanssen, Harald IKT-sjef Stab +47 926 47 331
Bergmo, Per Eirik Bergmo, Per Eirik Forsker Lete- og reservoarteknologi 480 44 041
Berntsen, Andreas Nicolas Forsker Formasjonsfysikk 908 46 471
Bhuiyan, Mohammad Hossain Bhuiyan, Mohammad Hossain Forsker Formasjonsfysikk 974 83 962
Bjørkevoll, Knut Steinar Forskningsleder Boring og brønn 928 96 158
Bjørkvik, Bård Johan Arnt Bjørkvik, Bård Johan Arnt Seniorforsker Lete- og reservoarteknologi 928 58 025
Bjørseth, Eva Kristin Bjørseth, Eva Kristin Avdelingskoordinator Lete- og reservoarteknologi 905 88 735
Brekken, Christian Brekken, Christian Senior prosjektleder Flerfasestrømning 900 89 243
Cerasi, Pierre Rolf Cerasi, Pierre Rolf Forskningsleder Formasjonsfysikk 993 40 928
de Jager, Gerben Forsker Lete- og reservoarteknologi 982 86 637
Drysdale, Robert John Seniorrådgiver Lete- og reservoarteknologi 988 70 259
Dupuy, Bastien Forsker Lete- og reservoarteknologi 984 20 192
Eliasson, Jon Peder Eliasson, Jon Peder Forskningsleder Lete- og reservoarteknologi 473 69 732
Emmel, Benjamin Udo Forsker Lete- og reservoarteknologi 982 86 647
1 2345