Til hovedinnhold

Om oss

Om oss

Administrerende direktør

Styre og ledelse

Styret

 • Alexandra Bech Gjørv , (Styreleder), Konsernsjef, SINTEF
 • Eileen Andersen Buan
 • Evy Glørstad-Clark, Exploration Manager, Aker BP
 • Vegar Johansen , Adm. direktør, SINTEF Ocean AS
 • Ove Andre Pettersen, Project Leader, Statoil ASA
 • Hans Christen Rønnevik, Senior Advisor, Lundin Norway AS
 • Ingvald Strømmen, Dekan, NTNU
 • Jan David M. Ytrehus , Seniorforsker, ansattes representant
 • Torleif Holt , Seniorforsker, ansattes representant
 • Idar Larsen , Senior prosjektleder, ansattes representant

Ledelse

Nøkkeltall og fakta

SINTEF Petroleum jobber med å forbedre kartleggingen og utvinningen av de nasjonale og internasjonale olje- og gassressursene på en lønnsom, miljøvennlig og sikker måte.

Nøkkeltall per 31.12.2016

 • Antall ansatte: 90
 • Andel vitenskapelige ansatte med doktorgrad: 69
 • Totalt antall av publikasjoner: 145
 • Brutto omsetning: 171 MNOK

Organisasjon

Et sertifisert institutt

SINTEF Petroleum AS skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre interesseparters krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte.

Instituttet er sertifisert i henhold til
ISO 9001:2015  |  ISO 14001:2015  |  OHSAS 18001:2007 

Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at instituttet leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet, ivaretar hensynet til det ytre miljø og jobber systematisk med arbeidsmiljø og sikkerhet.

Kontakt oss

SINTEF Petroleum AS

 

Trondheim (Hovedkontor)

Sentralbord: 464 17 000
e-post: petroleum@sintef.no

Postadresse: Postboks 4763 Torgarden, 7465 Trondheim
Besøksadresse: S.P. Andersens vei 15 B, 7031 Trondheim

Fakturaadresse: SINTEF Petroleum AS, c/o Fakturamottak, Postboks 4515, 8608 MO I RANA
Faktura som e-post: faktura som vedlegg til epost i PDF-format: 4515@invoicecenter.net
eFaktura:
Vi gjør oppmerksom på at vi kan motta eFaktura på EHF-format

Organisasjonsnummer: 936 882 331

 

Bergen

Sentralbord: 464 17 000

Postadresse: Thormøhlens gate 53 C, 5006 Bergen
Besøksadresse: Thormøhlens gate 53 C, 5006 Bergen (Marineholmen)

Flerfaselaboratoriene (Tiller)

Sentralbord: 464 17 000

Postadresse: Postboks 4763 Torgarden, 7465 Trondheim
Besøksadresse: Tillerbruvegen 200, 7092 Tiller