Til hovedinnhold

Flerfasetransport

For å sikre trygg og økonomisk transport av olje og gass i rør fra reservoar til salgspunkt, trenger oljeingeniørene effektive prediksjonsverktøy. Dette innebærer en kontinuerlig utvikling og eksperimentell validering av datamodeller for flerfase rørtransport.  

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter