Til hovedinnhold

Om oss

Om oss

Konserndirektør
952 71 607

SINTEF Materialer og kjemi er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, bioteknologi, anvendt kjemi og biologi.

Et sertifisert institutt

SINTEF Materialer og kjemi skal til enhver tid arbeide for å oppfylle våre kunders krav, reelle behov og forventninger, og prioritere hensynet til kvalitet.

Instituttet er sertifisert i henhold til NS- EN ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 og forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Det vil si at organisasjonen skal sikre at vi leverer varer og/eller tjenester som tilfredsstiller krav (bl.a. kundens), at vi har en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, og at vi jobber systematisk med arbeidsmiljøet og sikkerheten for våre medarbeidere.

Les mer om oss som et sertifisert institutt

Sertifiseringen gjelder implementering og vedlikehold av styringssystem.

Instituttråd og ledelse

SINTEF Materialer og kjemis Instituttråd:

Alexandra Bech Gjørv , konsernsjef
Eli Aamot , konserndirektør , SINTEF Materialer og kjemi
Jøran Idar Moen, Instituttleder, Univ. i Oslo
Anne Borg, Dekan, NTNU
Lene Navestad, VP Leadership & Talent Manager, Group HR
Jacob Steinmo, daglig leder, LKAB Norge AS
Dag Schanke, sjefsforsker, Statoil ASA
Tone Aas Heggenhougen , leder markedskommunikasjon, SINTEF Materialer og kjemi
Annett Thøgersen
, forsker, SINTEF Materialer og kjemi (Permisjon)
Magnus Skinlo Thomassen , Seniorforsker, Materialer og kjemi (Varamedlem)

SINTEF Materialer og kjemis ledelse:

Eli Aamot , konserndirektør
Jack Arild Ødegård , forskningsdirektør
Duncan Akporiaye , forskningsdirektør
Marit Elin Johnsen , økonomisjef
Sissel Løberg
instituttkoordinator
Karen Ingeborg Asbøll , HR-sjef
Jon Olav BjørgumKS-sjef
Rune Bredesen ,
 sektorleder, Bærekraftig energiteknologi
Nina Dahl ,
 sektorleder, Industriell prosessteknologi
Trond Erling Ellingsen
, sektorleder, Bioteknologi og nanomedisin
Cornelis Spooren
, sektorleder, Materialer og nanoteknologi

Nøkkeltall

Nøkkeltall for SINTEF Materialer og kjemi 2016 (økonomi 2015)
Nøkkeltall for SINTEF Materialer og kjemi 2015

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

SINTEF Materialer og kjemi har lokaler i Trondheim og Oslo.
Sentralbord: 40003730
e-post til SINTEF Materialer og kjemi

Postadresse Trondheim:
SINTEF Materialer og kjemi
Postboks 4760 Torgarden, 7465 TRONDHEIM

Konserndirektør:
Eli Aamot

Instituttkoordinator:
Sissel Løberg

Postaddresse Oslo:
SINTEF Materialer og kjemi
P.O.Box 124 Blindern
NO-0314 Oslo

Administrasjonskoordinator:
Isabelle Marthinsen