Til hovedinnhold

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Oppstrøms olje og gas-sektor i Norge har utviklet konkurransedyktige, høykvalitets produkter og tjenester for den norske kontinentalsokkelen, som er en av de mest krevende olje og gass områdene i verden. Åpen innovasjon har vært en viktig ingrediens for den norske olje og gass-sektor, og en hovedoppgave for SINTEF er å bidra til en fortsatt suksess historie i denne forbindelse.

Konserndirektør
952 71 607

Ekspertise

Havbunnsfabrikk

Undervannsproduksjon, prosessering og transport av olje og gass krever pålitelig strømforsyning.Vi lukker teknologigapet knyttet til dypt vann, høyere strømkrav og større transportlengder i samarbeid med oljeselskaper og leverandører.SINTEF kan teste materialer og utstyr under kombinasjonen av høy elektrisk spenning og høyt trykk.

Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter