Til hovedinnhold

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Overgangen fra energiproduksjon basert på fossilt brensel, med store utslipp av drivhusgasser, til ren energi er en av de største utfordringene vi har i dag. Vår forskning på bærekraftig energi dekker karbonfangst, transport og lagring (CCS), fornybar energi, energilagring, hydrogen og brenselceller. Målet med forskningen er å gjøre CCS og teknologier for fornybar energi pålitelige og økonomisk bærekraftige.    

Forskningssjef

Ekspertise

Aerodynamisk analyse av vindturbiner og -parker

Utviklingen driver vindturbiner mot stadig større rotorer, og med det økende fokus på offshoreinstallasjoner så trengs nøyaktige analyser av vindlaster under vekslende vindforhold. Vindparker inneholder ofte et betydelig antall turbiner, og interaksjonen mellom turbinene må være kjent for å kunne optimere vindparken med hensyn til kraftproduksjon og lave vedlikeholdskostnader. Slik optimering er også betinget av tilpassede reguleringssystemer for å operere vindparken.

Les mer om ekspertisen

Batterier

SINTEF utfører forskning gjennom hele verdikjeden for batterier, fra utvikling av nye materialer for eksisterende batterier og nye batterisystemer til evaluering av ytelse og levetid på kommersielle batterier og batterisystemer for ulike bruksområder. Andre elektrokjemiske energilagringssystemer som superkondensatorer og redoksbatterier er også aktuelle forskningsområder.

Les mer om ekspertisen

Brenselceller

SINTEF tilbyr helhetlig kompetanse innen utvikling og karakterisering av materialer og komponenter til brenselcelle-teknologi. Brenselceller representerer en av de mest effektive teknologier for å konvertere kjemisk energi til elektrisitet. Vi utvikler PEM-, SOFC- og PCFC-type brenselceller både til stasjonær anvendelse og til transportsektoren, og vi har et stort nettverk av internasjonale partnere, noe som gjør det mulig for oss å være i fronten av teknologiutviklingen.

Senior prosjektleder
+47 943 56 595
Les mer om ekspertisen

CO2 fangst med faste sorbenter ved høy temperatur

SINTEF har kompetanse på utvelgelse/syntese og granulering av sorbenter, eksperimentell evaluering, modellering av relevante prosesser samt testing av materialene i pilot-reaktorer. Faste pulver kan benyttes som sorbenter i prosesser for separasjon av CO2 ved høye temperaturer (>400°C). Slike prosesser benytter enten karbonat-dannende oksider (carbonate-looping og calcium looping  - CaL) eller oksider der labilt oksygen kan benyttes til forbrenning (chemical looping combustion - CLC).

Forskningsleder
906 22 647
Les mer om ekspertisen

Elektrolyse

SINTEF tilbyr helhetlig kompetanse innen utvikling og karakterisering av materialer og komponenter til elektrolyse-teknologi. Elektrolyse brukes for å lage hydrogen fra elektrisitet. Elektrolysører for småskala hydrogenproduksjon er ideelle for konvertering av elektrisitet produsert fra fornybar energi til hydrogen for energilagring.

Les mer om ekspertisen

Hydrogenrensing ved adsorpsjonsprosesser

Hydrogen er en viktig reaktant i industrielle prosesser og også som energibærer. State-of-the-art teknologi for hydrogenrensing er en prosess basert på trykk-sving adsorpsjon (PSA). SINTEF har kompetanse på å produsere, karakterisere og teste porøse materialer som kan brukes i PSA prosessen. Vi kan også demonstrere forskjellige PSA-konfigurasjoner i en fire-kolonnes reaktorenhet og optimalisere PSA syklusen for å oppnå maksimal profitt.

Les mer om ekspertisen

Hydrogenteknologi og energilagring

Hydrogen vil bli et viktig supplement til elektrisitet som energibærer i framtidens bærekraftige energisystem. I tillegg til å bli et drivstoff i transportsektoren vil hydrogen bidra til økt utnyttelse av fornybare energikilder. Behovet for energilagring vil øke dramatisk, og her vil hydrogen være det foretrukne alternativet for store energimengder og lagring over lengre perioder.

Les mer om ekspertisen

Metoder for forming av uorganiske materialer

SINTEF har mye avansert utstyr og kompetanse for fremstilling av komponenter basert på uorganiske materialer. Belegging av tynne og tykke filmer utføres blant annet med spinn- eller spray-belegging og silketrykking. Rør og kanalstrukturer fremstilles med ekstrudering og plater med båndstøping. Komplekse strukturer kan fremstilles ved hjelp av 3D-printing.

Les mer om ekspertisen

Syntese av porøse materialer

SINTEF har lang erfaring i fremstilling av en rekke porøse materialer. Utstyr for fremstilling av disse spenner fra gram-skala til kg-skala. I tillegg har SINTEF stor kompetanse på karakterisering av porøse materialer (pulver Røntgen (XRD); identifikasjon og strukturanalyse, gass adsorpsjon (N2/Ar adsorpsjon; BET areal, porestørrelsesfordeling, etc.)

Forskningsleder
906 22 647
Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter