Til hovedinnhold

Robotikk

I flere tiår har roboter sørget for rask og presis problemløsning for industrien. I dag benyttes roboter innenfor nye områder som for eksempel petroleumsindustrien, samt innen velferd og helse

Forskningsleder
+47 930 59 318

Ekspertise

Dataanalyse

Dataanalyse er en prosess for innsamling, modellering og transformasjon av data med det mål å trekke ut informasjon fra data; inkludert beslutningsstøtte. Dataanalyse består av et stort antall teknikker, en verktøykasse for å trekke ut informasjon. Ofte legger vi inn forhåndskunnskap om det spesifikke problemområdet vi jobber innenfor.

Forskningsleder
+47 920 86 326
Les mer om ekspertisen

Prosessregulering

Petrokjemiske anlegg, offshore-anlegg, kraftverk og papirfabrikker er eksempler på prosessanlegg. Felles for disse er at man ønsker å maksimalisere produksjonen og begrense bruken av energi og råvarer. Eksempler kan være å få mest mulig olje ut fra brønnstrømmen eller å få flest mulig papirruller ut fra minst mulig tømmer. Da er god prosessregulering nødvendig.

Forskningsleder
+47 930 59 318
Les mer om ekspertisen

Robotikk

I flere tiår har roboter sørget for rask og presis problemløsning for industrien. I dag benyttes roboter innenfor nye områder som for eksempel petroleumsindustrien, samt innen velferd og helse. SINTEF IKT har utviklet både universelle og spesialdesignede robotløsninger for en lang rekke bruksområder innen blant annet:

Forskningsleder
+47 930 59 318
Les mer om ekspertisen

Sanntidsstyring og -overvåking

Vi arbeider med løsninger for distribuerte styresystemer. Tradisjonelt kommer vi inn i prosjektet på et tidlig stadium og deltar i spesifikasjonsfasen. Vi bidrar med komplette løsninger, både på programvare- og maskinvaresiden. Ofte følger vi prosjektet forbi prototypstadiet og systemverifikasjon og bidrar da til tilrettelegging av produksjon, installasjon og utarbeiding av vedlikeholdsprosedyrer.

Forskningsleder
+47 930 59 318
Les mer om ekspertisen

Sikkerhetskritiske systemer

Oljeplattformer, jernbanen og prosessanlegg på land er eksempler på systemer hvor det er veldig viktig med høy sikkerhet. De er derfor utstyrt med sikkerhetssystemer for å hindre skade på utstyr og mennesker. Dette kan være instrumenterte systemer eller administrative, som for eksempel prosedyrer som forteller hva man skal gjøre hvis man oppdager et avvik fra den normale driften.

Forskningsleder
+47 930 59 318
Les mer om ekspertisen

Prosjekter

Nyheter