Til hovedinnhold

Om SINTEF IKT

Om SINTEF IKT

VÅRE Avdelinger

Et sertifisert institutt

SINTEF IKT skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre interesseparters
krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte.

Instituttet er sertifisert i henhold til
 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  og OHSAS 18001:2007.

Det betyr at vi har et styringssystem som skal sikre at instituttet leverer produkter og tjenester i henhold til avtalt kvalitet, ivaretar hensynet til det ytre miljø og jobber systematisk med arbeidsmiljø og sikkerhet.

ISO 9001:2008 Kvalitetsstyring
ISO 14001:2004 Miljøstyring
OHSAS 18001:2007 Arbeidsmiljø

Kontakt oss

SINTEF IKT, TRONDHEIM

Besøksadresse:


Strindveien 4, Trondheim

Telefon: +47 73 59 30 00

Postadresse:


SINTEF IKT
Postboks 4760 Sluppen, 7465 Trondheim

Veibeskrivelse

SINTEF IKT, OSLO

Besøksadresse:

Forskningsveien 1, 0373 Oslo

Postadresse:


SINTEF IKT
Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Veibeskrivelse

SINTEF IKT, MINALAB, OSLO

Besøksadresse:

Gaustadalléen 23C, 0373 Oslo, Norway

Postaddresse:

SINTEF IKT
Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Veibeskrivelse

Instituttråd

Reidar Bye – Visekonsernsjef – SINTEF
Silvija Seres - TechnoRocks AS
Sverre Gotaas – KongsbergGruppen AS
Heidi Arnesen Austli – IKT Norge
Eivind Bergsmyr - Viking Venture AS
Harald Øverby – NTNU
Tone Bratteteig – UiO
Dag Kjenstad – SINTEF IKT
Jaqueline Floch – SINTEF IKT

Ledelse

Morten Dalsmo - Konserndirektør
Ernst Herlof Kristiansen - Visekonserndirektør

Trond Runar Hagen - Forskningssjef, Anvendt matematikk
Bjørn Skjellaug - Forskningssjef, Nettbaserte systemer og tjenester
Richard Liodden Sanders - Konstituert forskningssjef, Systemutvikling og sikkerhet
Odd K Østern Pettersen - Forskningssjef, Akustikk
Bengt Holter - Forskningssjef, Kommunikasjonssystemer
Sture Holmstrøm - Forskningssjef, Anvendt kybernetikk
Ole Christian Bendixen - Forskningssjef, Instrumentering
Fabrice Lapique - Forskningssjef, Mikrosystemer og nanoteknologi
Mats Stefan Carlin - Forskningssjef, Optiske målesystemer og dataanalyse
Bente Wiggen - Kvalitetssjef
Nora Gibb - Personalsjef
Siri Bentzrud - Økonomisjef