Til hovedinnhold
"Trustworthy computing": Hva er det, og hva er relevansen for sikkerhet og tillit?
Relaterte tema

Publisert 4. september 2006

15. januar 2002 lanserte Bill Gates Microsofts strategi for "trustworthy computing", en strategi som bruker maskinvare for å oppnå IT-sikkerhet. Men er dette en god strategi? Hvilken innvirkning har den på tilgjengelighet, sikkerhet og tjenestekvalitet generelt? Dessuten, hjelper "trustworthy computing" hvis man vil oppnå et godt omdømme og tiltro i markedet? I dette seminaret så vi nærmere på hva strategien om "trustworthy computing" innebærer og fikk høre om noen av problemene knyttet til den.

Blant foredragsholderne var:

  • Professor Mark Burgess fra Høyskolen i Oslo som tok for seg tillit fra et vitenskapelig perspektiv
  • Ole Tom Seierstad fra Microsoft fortalte hva Bills visjon betyr i praksis
  • Vice President Silvija Seres ved FAST relaterte tillit til søketjenester
  • Første Amanuensis Peggy Brønn fra BI snakket om omdømme i praksis
  • Stipendiat Tom Lysemose fra SINTEF belyste tillitsproblematikk i relasjon til trustworthy computing

Torsdag 21. september 2006 kl. 10-14

Wahl gården, Sørkedalsveien 10A, 3. etasje, Oslo

Program og presentasjoner

Kontaktinformasjon

Liste over arrangerte seminarer