Til hovedinnhold

10:00 Velkomst (Ketil Stølen, SINTEF og Institutt for informatikk, UiO)
10:10 Sikkerhet ved endring - Fra en teknologs ståsted (Arne Jørgen Berre, SINTEF og Institutt for informatikk, UiO)
10:45 Tre perspektiver på endring og sikkerhet (Ketil Stølen, SINTEF og Institutt for informatikk, UiO)
11:20 Risikoanalyse og endring - Eksemplifisert ved luftfartskontroll (Bjørnar Solhaug, SINTEF)
11:55 Lunsj
12:40 Vedlikehold av sikkerhetsløsninger fra et infrastruktur-perspektiv (Ole Hanseth, Institutt for informatikk, UiO)
13:15 Monitorering av risiko ved endring (Mass Soldal Lund, SINTEF)
13:50 Oppsummering (Ketil Stølen, SINTEF og Institutt for informatikk, UiO)
14:00 Slutt

Torsdag 24. juni 2010, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF,  Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Bjornar.Solhaug@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer