Til hovedinnhold

Program:

10:00  Introduksjon (Ketil Stølen, SINTEF og Universitetet i Oslo)
10:20  Skjulte avhengigheter i signalsystemene? Hvordan unngå at togene kolliderer (Terje Sivertsen, Jernbaneverket)
10:50  Kaffepause
11:00  Endringsdyktige og troverdige systemer - Modellering av avhengigheter for å evaluere systemkvalitet (Aida Omerovic, SINTEF)
11:30  Vurdere sikkerhet ved hjelp av HAMBO simulatoren? (Bjørn Axel Gran, Institutt for energiteknikk)
12:00  Lunch
12:40  Hvordan analysere avhengigheter (Heidi E. I. Dahl, SINTEF)
13:10  Modellering av avhengigheter i samfunnskritisk infrastruktur (Nils Kalstad Svendsen, Høgskolen i Gjøvik)
13:40  Kaffepause
13:50  Automatisk kodegenerering fra signalanlegg for tog (Andreas Svendsen, SINTEF)
14:20  Oppsummering (Ketil Stølen, SINTEF og Universitetet i Oslo)

Torsdag 15. Januar 2009, 10:00-14:30

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

heidi.dahl@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer