Til hovedinnhold
Seminar: Skjulte avhengigheter i komplekse systemer
Relaterte tema

Publisert 1. desember 2008

Hvordan skal vi gå frem for å avdekke skjulte avhengigheter når vi vurderer sikkerheten til komplekse systemer?

I sikkerhetskritiske virksomheter som offshore og luftfart har man en tradisjon for å implementere redundante, uavhengige sikkerhetsløsninger for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå. Sannsynligheten for at flere sikkerhetsbarrierer svikter samtidig, uavhengig av hverandre, skal være liten. Men er det virkelig slik, og hvordan går man frem for å avdekke eventuelle skjulte avhengigheter?

I komplekse it-systemer har vi de samme utfordringene. Vi kan bygge inn sikkerhetsbarrierer i form av brannmurer og antivirus, men nettopp dette kan gi opphav til skjulte avhengigheter i samspillet mellom system og sikkerhetstiltak.

I dette seminaret hørte vi om flere tilnærminger til dette problemet. Vi fikk også presentert erfaringer fra hvordan man går frem i praksis.

Torsdag 15. Januar 2009, 10:00-14:30

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Program

Kart med kjøreanvisninger

Kontaktinformasjon

heidi.dahl@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer