Til hovedinnhold

10:00 Velkomst (Ketil Stølen, SINTEF og Institutt for informatikk ved UiO)
10:10 Personinformasjon i norsk offentlig sektor - et område i endring (Jon Ølnes, UniBridge)
10:45 Hvordan analysere sikkerhet mht. endring (Mass Soldal Lund, SINTEF)
11:20 Hvordan predikere sikkerhet mht. endring (Aida Omerovic, SINTEF)
11:55 Lunsj
12:40 Hvordan monitorere sikkerhet mht. endring (Olav Ligaarden, SINTEF)
13:15 Hvordan håndheve sikkerhet mht. endring (Tormod Håvaldsrud, SINTEF)
13:50 Oppsummering (Ketil Stølen, SINTEF og Institutt for informatikk ved UiO)
14:00 Slutt

Torsdag 19. april 2012, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Seminarets forside

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Mass.S.Lund@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer