Til hovedinnhold
Seminar: Sikkerhetsstyring
Relaterte tema

Publisert 24. februar 2012

Hvordan analysere, predikere, monitorere og håndheve sikkerhet med hensyn til endring

Sikkerhetsstyring handler om systematiske aktiviteter for å oppnå og opprettholde et sikkerhetsnivå i overensstemmelse med de mål og krav en organisasjon har satt seg. I dette arbeidet inngår også kontinuerlig forbedring av sikkerheten. Sikkerhetsstyring er en aktivitet som løper parallelt med øvrige aktiviteter i organisasjonen. Et spesielt vanskelig aspekt innenfor sikkerhetsstyring er håndtering av endring. En organisasjon er i stadig endring – for eksempel ved endringer i informasjonssystemer, arbeidsprosesser og -roller, infrastruktur, policyer, osv. – og alle slike endringer kan fort påvirke sikkerhetsnivået.

Dette seminaret presenterer ulike metoder og teknologier for målrettet og effektiv sikkerhetsstyring med spesiell vekt på endringsproblematikk. Vi ønsker å stimulere til diskusjon og utveksling av nyttig kunnskap og erfaring rundt temaet.

Seminaret er gratis og åpent for alle. For at vi kan forsikre oss om at vi har nok plass og nok mat til lunsj ber vi deg å melde deg på seminaret ved å sende navn, e-post og tilhørighet til Mass.S.Lund@sintef.no snarest mulig, og senest 16. april.

Torsdag 19. april 2012, 10:00-14:00

Møterom 4+5, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

Program

Kart med kjøreanvisninger (pdf)

Kontaktinformasjon

Mass.S.Lund@sintef.no

Liste over arrangerte seminarer