Til hovedinnhold

10:00 Sikkerhetsstandarder og sertifisering – en oversikt – Ketil Stølen (SINTEF/Universitetet i Oslo)
10:25 Sikkert som banken? Hva IT-tilsyn er godt for – Anne Karen Bonnevie Seip (Kredittilsynet)
10:50 Håndtering av IT-sikkerhetsbrudd ved hjelp av ISO/IEC TR 18044:2004 – Maria Bartnes Dahl (SIS)
11:15 Kaffepause
11:30 IS-sikkerhet med basis i gammel og ny ISO standard - ISO 17799 – Ole Jarl Kvammen (Hydro)
11:55 Nye standarder for sikkerhet og tillit i Europa – Judith Rossebø (Telenor)
12:20 Pause med matbit
13:00 Offentlig sertifisering av IT-sikkerhet –  Lars Borgos (SERTIT)
13:25 Fra kaos til orden – sertifisering av ledelsessystemer– Elin Lunde Haaland (DNV)
13:50 Avslutning – Ketil Stølen (SINTEF/Universitet i Oslo)

NHO Oslo, Middelthuns gate 27, rom 101

Hovedside

Kontaktinformasjon