Til hovedinnhold
Seminar: Sikkerhetsstandarder og sertifisering
Relaterte tema

Publisert 19. august 2005

Stadig fremheves det i pressen at norske bedrifter legger for liten vekt på IT-sikkerhet. Dette seminaret tar opp denne problematikken og belyser spesielt sertifisering og praktisk bruk av standarder.
  • Anne Karen Bonnevie Seip tar utgangspunkt i IKT-forskriften i Kredittilsynets arbeid.
  • Ole Jarl Kvammen fra Hydro legger vekt på BS 7799 og implementering av siste versjon av denne standarden.
  • Lars Borgos fra SERTIT er opptatt av Common Criteria i sertifisering av produkter.
  • Maria Bartnes Dahl fokuserer på TR 18044 – Information Security Incident Management.
  • Judith Rossebø spiller en sentral rolle i den pågående standardiseringen innen ETSI og vil gi en oversikt over dette arbeidet.
  • Elin Lunde Haaland fra DNV snakker om ISO9000 og BS7799.

NHO Oslo, Middelthuns gate 27, rom 101

Program og presentasjoner

Kontaktinformasjon