Til hovedinnhold

10:00 Velkommen – Ketil Stølen (SINTEF/Universitetet i Oslo)
10:05 IDS 2005, trender og erfaringer innen nettverksovervåkning – Jon-Finngard Moe (Mnemonic)
10:30 Trusselbildet fra et nasjonalt ståsted (sendt direkte til deltagere)– Torgeir Vidnes (NSM - Nasjonal sikkerhetsmyndighet)
10:55 Virusangrep, en klassifisering – Folker den Braber (SINTEF)
11:20 Kaffepause
11:35 Dagens trusselbildet og proaktiv beskyttelse – Frode Sørbø (Norman)
12:00 Oppdagelse av buffer-overflow angrep – Tom Lysemose (SINTEF)
12:25 Pause med matbit
13:00 Offentlige nøkler: "The day after" – Tage Stabell-Kulø (Universitet i Tromsø)
13:25 Network Security in 2005 (in English) – Simon Edwards (Juniper)
13:50 Avslutning / Ketil Stølen

Essendropsgate 6, Majorstua, Oslo

Hovedseminarside

Kontaktinformasjon