Til hovedinnhold
Seminar: Sikkerhetsinnbrudd ─ oppdagelse og forebygging
Relaterte tema

Publisert 20. mai 2005

Sikkerhetsinnbrudd er et tema som berører de fleste av oss. Om det gjelder kundedatabasen til bedriften eller nettbank-passordet til en privatperson, alle ønsker å beskytte verdiene i informasjonssystemene sine. Å koble seg på nettet uten å ha en oppdatert virusskanner installert og kjørende, er å be om trøbbel. De som vil beskytte seg mot spamware og adware må per i dag ha minst to forskjellige typer programvare installert for å holde PC-en frisk og fri for slikt.

Sikkerhetsinnbrudd kan sammenliknes med vanlige innbrudd. I begge tilfeller bryter en uvedkommende person noen barrierer ulovlig for å få tak i verdisaker som ikke er hans/hennes. Forskjellen ligger i sikkerhetstiltakene. Fysiske tiltak er lettere å se og vurdere enn softwaremessige beskyttelsestiltak. Dermed blir behovet for spesialkompetanse større når det gjelder å beskytte et informasjonssystem.

Formålet med seminaret er å belyse og konkretisere begrepet sikkerhetsinnbrudd. Selv om de fleste er klar over at informasjonssystemer er utsatt for trusler, er de færreste klar over hvordan trusselen ser ut, og hva som må til for å beskytte systemene på en fornuftig måte. I tillegg søker vi å svare på spørsmål som:

  • Hvordan oppdager man sikkerhetsinnbrudd?
  • Når vi oppdager et slikt innbrudd, hva kan vi gjøre for å begrense skadene?
  • Hvordan kan vi redusere risikoen for at et sikkerhetsinnbrudd berører oss?

Essendropsgate 6, Majorstua, Oslo

Seminarprogram og presentasjoner

Kontaktinformasjon