Til hovedinnhold

10:00 Sikkerhet og tillit – hva er sammenhengen? – Ketil Stølen (SINTEF/Universitetet i Oslo)

10:25 Forankring av informasjonsikkerhet – hvordan skape tillit til sikkerhetsarbeidet? – John Arild Johansen (Wallenius Wilhelmsen Lines)

10:50 Tillit, personvern og risiko – etiske spørsmål – Dag Elgesem (Universitetet i Bergen)

11:15 Kaffepause

11:30 Tillitstjenester og økonomi – Erik Lindmo Banksjef (DnB NOR)

11:55 Personvern – en forutsetning for tillit – Sverre Engelschiøn Seniorrådgiver (Datatilsynet)

12:20 Pause med matbit

13:00 European payment projects: Are they relevant to the Norwegian banking sector? – Bishwajit Choudhary (Bankenes Betalingssentral BBS)

13:25 Samvirke, samtrafikk eller kryssertifisering – begreper og rettslig relevante forventninger (foredrag uten foiler) – Rolf Riisnæs Jurist (Universitetet i Oslo)

13:50 Avslutning – Ketil Stølen

Felix konferansesenter, møterom Norden - Aker Brygge, Bryggetorget 3

Hovedseminarside

Kontaktinformasjon